Złotów. Styczniowe doskonalenie zawodowe

W ramach doskonalenia zawodowego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej złotowskiej Komedy Powiatowej PSP w styczniu br. realizowali założenia szkoleniowe obejmujące m.in. obsługę autopomp pożarniczych zamontowanych w samochodach ratowniczo-gaśniczych w tym podawanie prądów gaśniczych jak również pobieranie wody z zewnętrznego źródła.

Istotnym elementem było też prowadzenie działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych w tym w zakresie prowadzenia działań gaśniczych i bieżącego monitorowania pracy ratowników w sprzęcie ochrony układu oddechowego, organizowanie łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym jak również doskonalenie w zakresie bezpośredniego przygotowania ratowników do prowadzenia działań w oparciu o posiadane środki ochrony indywidualnej i pozostały sprzęt ratowniczy.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Olczak
Zdjęcia: KP PSP Złotów

zlotow_styczniowe

zlotow_styczniowe_02 zlotow_styczniowe_03 zlotow_styczniowe_04 zlotow_styczniowe_05 zlotow_styczniowe_06