Złotów. Szkolenie Dowódców OSP

4 marca 2023 r. w siedzibie KP PSP w Złotowie odbyło się doskonalenie zawodowe dla strażaków ratowników OSP posiadających uprawnienia do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w formie wideokonferencji pod nadzorem bryg. Tomasza Grelaka Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Funkcjonariusze KW PSP w Poznaniu omawiali następujące zagadnienia:

– podstawowe akty prawne;
– prawa i obowiązki KDR;
– organizacja miejsca prowadzenia działań;
– organizacja punktu przyjęcia sił i środków;
– organizacja łączności na potrzeby KDR;
– podział terenu działań na odcinki bojowe;
– dokumentacja operacyjna;
– zasady dysponowania sił i środków.

W województwie wielkopolskim w szkoleniu wzięło udział 940 druhów, w tym 36 druhów z terenu powiatu złotowskiego.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Jasiłek
Zdjęcia: st. kpt Przemysław Jasiłek
Zamieścił: asp. Mateusz Wiebskowski

zlotow_szkolenie

zlotow_szkolenie_02 zlotow_szkolenie_03 zlotow_szkolenie_04