Złotów. Zagrożenie pożarowe

W związku z utrzymującymi się aktualnie warunkami atmosferycznymi w szczególności długotrwałym okresem niedoborów opadów atmosferycznych, wzrasta znacznie zagrożenie pożarowe w szczególności także na obszarach leśnych.

W minionych dniach odnotowywane są także pożary w obrębie kolejowych szlaków komunikacyjnych. Uwzględniając powyższe Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej tak, aby maksymalnie ograniczyć możliwość powstawania pożarów, które stanowią istotne zagrożenie także dla rozległych kompleksów leśnych na terenie powiatu złotowskiego.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Olczak
Zdjęcia: KP PSP Złotów, OSP Powiat

zlotow_zagrozenie

zlotow_zagrozenie_02 zlotow_zagrozenie_03