Złotów. Zakończenie inwestycji budowlanej budynku Strażnicy

Zakończono ostatni – VII – etap robót budowlanych dotyczących inwestycji przewidzianej na lata 2018 – 2023. W październiku 2022 roku przeprowadzono postępowanie krajowe na ostatni etap realizacji inwestycji 2018 – 2023 wraz z jej zakończeniem. Środki na sfinansowanie zadania, w kwocie 1.618.030,97 zł, pochodziły z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Inwestycja w ramach VII etapu polegała na przebudowie placu manewrowego z całą infrastrukturą techniczną, wykonaniem kanału najazdowego dla wozów ciężarowych pożarniczych, instalacji kanalizacyjnych, deszczowych, elektroenergetycznych, oświetlenia placu manewrowego, monitoringu zewnętrznego, wykonaniu nowego ogrodzenia wraz ze szlabanem wjazdowym, osadzeniu terenów zielonych oraz dostarczeniu pierwszego wyposażenia pomieszczeń.

Ponadto przeprowadzono sześć etapów dotyczących realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej.

I etap

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę. Dokonano przebudowy budynku socjalno – garażowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – budynek „C”.  Wartość wykonania robót opiewała na kwotę 299.440,11 zł. Środki na wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych pochodziły z budżetu państwa.
 
II etap

Budowa – stan surowy budynku garażowego z myjnią, instalacją kanalizacyjną i separatorem – budynek „DD1” i plac komendy. Wartość wykonania robót opiewała na kwotę 1.000.000,00 zł. Środki na wykonanie robót budowlanych pochodziły z budżetu państwa.

III etap

Przeprowadzono prace budowlane polegające na wykonaniu instalacji technicznych, elektrycznych, gazowych i innych prac budowlanych – budynek „DD1” wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych. Wartość wykonania dokumentacji technicznej z pozwoleniami opiewała na kwotę 350.000,00. zł. Środki na wykonanie dokumentacji technicznej pochodziły z budżetu państwa.

IV etap

Przebudowa i nadbudowa – stan surowy – budynku administracyjnego „B” nad pomieszczeniami Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego i budowa nowego łącznika.  Wykonano nową klatkę schodową z paramentami użytkowymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku JRG – budynek „C” o mocy 40 KWp na potrzeby komendy. Wartość wykonanych robót budowlanych opiewała na kwotę 1.308.128,58 zł. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa.

V etap

Wykonana została elewacja zewnętrzna budynku administracyjnego „AB” i łącznika, infrastruktura techniczna i instalacyjna oraz wymiana pieca i instalacji w istniejącej kotłowni gazowej. Wartość wykonanych robót budowlanych opiewała na kwotę 591.871,42 zł. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa.

VI etap

Przebudowano budynek „A”, wykonano prace budowlano – instalacyjne związane z powiększeniem sali konferencyjnej, przygotowaniem pomieszczenia na cele sali edukacyjnej „OGNIK”. Pomieszczenia wyposażono w niezbędny sprzęt i meble tzw. pierwsze wyposażenie. Wartość wykonanych robót budowlanych opiewała na kwotę 1.298.000,00 zł. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa.

Wykonane prace pozwoliły odpowiednio dostosować obiekty i teren Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do wymagań określonych w przepisach techniczno – budowlanych dla strażnic PSP oraz wymagań z zakresu BHP.

Opracowanie: Aleksandra Kapustyńska
Zamieścił: asp. Mateusz Wiebskowski
Zdjęcia: asp. Mateusz Wiebskowski

zlotow_zakonczenie_inwestycji

zlotow_zakonczenie_inwestycji_02 zlotow_zakonczenie_inwestycji_03 zlotow_zakonczenie_inwestycji_04 zlotow_zakonczenie_inwestycji_05 zlotow_zakonczenie_inwestycji_06 zlotow_zakonczenie_inwestycji_07 zlotow_zakonczenie_inwestycji_08 zlotow_zakonczenie_inwestycji_09