Złotów. Zapraszamy na szkolenie dot. pozyskiwania darczyńców