Złotów. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ostatnim etapie inwestycji budowlanej

zlotow_zawarto

27 stycznia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie podpisano umowę na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp.j.

Realizacja zadania pn.: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE. ETAP VII.” zostanie zakończona w lipcu br. Środki w kwocie 1.652.000,00 zł pochodzą z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Inwestycja w ramach VII etapu polegać będzie na przebudowie placu manewrowego z całą infrastrukturą techniczną, wykonaniu kanału najazdowego dla wozów ciężarowych pożarniczych, instalacji kanalizacyjnych, deszczowych, elektroenergetycznych, oświetlenia placu manewrowego, monitoringu zewnętrznego, nowego ogrodzenia ze szlabanem wjazdowym na teren komendy, osadzeniu terenów zielonych, a także wykonaniu Sali edukacyjnej „OGNIK”.

Opracowanie: Aleksandra Kapustyńska
Zdjęcia: KP PSP Złotów