Złożono ostatnie podpisy do aneksu. Wkrótce rusza budowa Oddziału chemioterapii w Pile

Po trwającej jakiś czas niejasnej sytuacji na temat inwestycji w końcu 9 lipca 2020 r. w UM Piły odbyło się spotkanie, na którym  Piotr Głowski, prezydent Piły oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa wielkopolskiego złożyli brakujące podpisy pod aneksem budowy oddziału chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. W pierwotnej wersji miał powstać odział Onkologiczny, ale dyrekcja szpitala z Zarządem Powiatu Pilskiego podjęli decyzję o zmianie nazwy na Chemioterapię.

Aneks nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2013 r. w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolski, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile, Wielkopolskim Centrum Onkologii i Gminą Piła. Zadanie ma być finansowane ze środków powiatu pilskiego i Urzędu Marszałkowskiego.

– Umowa, która została podpisana 15 kwietnia 2013 r. mówiła że budujemy Centrum Radioterapii. I to już się wydarzyło. Miasto przekazuje w gotówce 2,5 miliona złotych, przygotowuje dokumentacje zarówno dla Radioterapii jak i Oddziału Onkologicznego. Natomiast Starostwo Powiatowe w Pile będzie przekazywało grunty, przeznaczy środki  oraz rozpocznie proces budowlany jako inwestor Oddziału Onkologicznego. W ostatnim czasie tam zapadły zmiany i tam będzie Chemioterapia. Dziś ostatni etap podpisywania tego dokumentu – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

– Cieszę się, że możemy ten proces w końcu zakończyć. Na ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego po dyskusji radnych została zaakceptowana zgoda, aby podpisać aneks do tego wspólnego porozumienia i przekazać do 2 milinów złotych na  budowę – dodaje Jacek Bogusławski członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Teraz dzięki podpisanemu aneksowi są zapewnione środki na modernizację Oddziału Chemioterapii. Inwestycję wykona firma NOVA TERM Sp. z o.o. z Piły, która wygrała przetarg.

Sebastian Daukszewicz

zlozono_ostatnie1_01

zlozono_ostatnie1_09 zlozono_ostatnie1_02 zlozono_ostatnie1_03 zlozono_ostatnie1_04 zlozono_ostatnie1_05 zlozono_ostatnie1_06 zlozono_ostatnie1_07 zlozono_ostatnie1_08