Zmarł Adam Marcinowski, były rektor PWSZ w Pile

zmarl_adam_marcinkowski

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dra hab. Adama Marcinkowskiego, dra h.c. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile kadencji 2009-2013.

Rodzinie oraz Najbliższym Profesora składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

***

Prof. dr hab. ADAM MARCINKOWSKI – urodził się 24 grudnia 1942 roku w Bydgoszczy. W 1964 roku ukończył Techniczną Oficerską Szkołę Wojsk Lotniczych, w 1980 roku obronił pracę doktorską z nauk humanistycznych w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Pięć lat później został doktorem habilitowanym nauk wojskowych w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, a w roku 1996 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

Profesor Adam Marcinkowski był Rektorem Akademii Bydgoskiej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w latach 2002-2006, a w roku 2009 został Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile. Podczas pełnienia funkcji Rektora pilskiej PWSZ, Profesor Marcinkowski angażował się w umiędzynarodowienie Uczelni, wspierał liczne wydarzenia naukowe i kulturalne oraz inicjatywy studenckie.

Za swój dorobek i wkład w naukę otrzymał m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Medal za Zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Medal Kazimierza Wielkiego za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy. Profesor nagrodzony został również zaszczytnym tytułem akademickim Doctor Honoris Causa, przyznanym przez Uniwersytet Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku.

Wypromował pięciu doktorów i około czterystu magistrów. Opublikował ponad 170 pozycji naukowych w kraju i poza granicami. Uczestniczył w 35 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dorobek Profesora dotyczył głównie zimnowojennej konfrontacji międzysystemowej, problematyki rozbrojeniowej, stalinizmu w Wojsku Polskim oraz losów polskich jeńców wojennych w obozach na terytorium ZSRR w latach drugiej wojny światowej. W latach 1992-1995 prowadził badania w archiwach Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem Jego zainteresowań były głównie akta Zarządu NKWD do spraw Jeńców Wojennych, dokumentacja obozów jenieckich oraz dokumentacja osobista Polaków – jeńców wojennych z 1939, a także żołnierzy Armii Krajowej wywiezionych do ZSRR w latach 1944-1947. W efekcie tych badań, do kraju sprowadzono dziesiątki tysięcy akt zgromadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym. Profesor koncentrował swoje badania także na cywilizacyjnych i społecznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa człowieka i zbiorowości społecznych.

Prof. zw. dr hab. Adam Marcinkowski, dr h.c. pozostanie w naszej pamięci, jako wspaniały Wykładowca, znawca historii, ale przede wszystkim, jako Człowiek cieszący się ogromnym autorytetem wśród studentów i współpracowników oraz Przyjaciel, którego będzie bardzo brakowało w naszej akademickiej rodzinie.
 
źródło: PUSS