Zmarł Czesław Zieleniewski

zmarl_czeslaw_zieleniewski

Odszedł od nas człowiek, nauczyciel, pedagog o niezwykłej wrażliwości na losy dzieci – pan Czesław Zieleniewski.

Szkoła, nauczyciele, pracownicy i uczniowie stanowili zawsze dla niego drugi dom, w którym nikogo i nigdy nie zostawił bez pomocy i wsparcia.

Nawet po odejściu na emeryturę „Piątka” zawsze była jego szkołą, do której często przyjeżdżał, zawsze z dobrym słowem i uśmiechem.

W Szkole Podstawowej nr 5 w latach 1979 – 1991 pełnił funkcję dyrektora szkoły a od 1991 do 2006 roku był pedagogiem szkolnym.

Był prezesem TPD i przedstawicielem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji.

Cześć Jego pamięci.

UM Piły