Zmarł Justyn Wardalski – przewodniczący Komitetu Wyborczego KO „Solidarność” w Pile

zmarl_justyn_wardalski

Pogrzeb odbędzie się 6 grudnia 2019 roku, o godz.11.00 w Kościele Św. Rodziny w Pile, ceremonia na Cmentarzu komunalnym, godz. 12.00.

Ur. 13 I 1940 w Bydgoszczy. Ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy (1957).

1957-1964 monter-technik Odcinka Łączności PKP w Pile, 1964-1998 referent, następnie specjalista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile.

W VIII 1980 uczestnik wieców poparcia dla postulatów MKS w Gdańsku, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZNTK w Pile, następnie sekretarz KZ; IV-XII 1981 wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego „S” ZNTK Piła. W tym czasie uczestnik akcji protestacyjnych, m.in. 1-dniowego strajku związanego z kryzysem bydgoskim.

13 XII 1981 – 18 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wronkach (do 5 I 1982), Gębarzewie (do 30 VII 1982), Kwidzynie. Po wyjściu zaangażowany w działalność konspiracyjnych struktur „S”. Uczestnik sieci kolportażu, akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek składek na rzecz osób represjonowanych, działalności samokształceniowej i kultury niezależnej.

2 IV 1989 – 1991 przewodniczący Regionalnego KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. W VI 1989 podczas wyborów przewodniczący Komitetu Wyborczego KO „S” i Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (senat). 1991-1992 pełnomocnik ROAD w Pile; od 1992 przewodniczący Rady Regionalnej UD w Pile, od 1999 przewodniczący Rady Regionalnej UW w Pile.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001).

opracował: Jarosław Wąsowicz SDB