Zmiana na stanowisku Skarbnika powiatu pilskiego

Tomasz Pawłowski podczas V sesji Rady Powiatu w Pile głosami 17 za, 7 przeciw został odwołany z funkcji skarbnika powiatu pilskiego, którym był przez dziewięć lat. Jego obowiązki przejmie powołana większością głosów Aneta Rybak, która była główną księgową pilskiego Starostwa.

Powód odwołania Tomasza Palowskiego według Starosty Franciszka Tamasa to brak determinacji, która spowodowała konflikt prawny polegający na niewłaściwym rozliczaniu kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

– Skarbnik to misja. Skarbnik w myśleniu finansowym jest ważniejszym od członków zarządu, radych powiatu, starosty, który może być nieudolny, ale musi być kontrolowany. Skarbnik ma przed sobą ustawę o finansach publicznych, ustawę o rachunkowości i ma pilnować i mówić –drogi Starosto, drogi Zarządzie popełniacie błąd, nie przestrzegacie prawa, ja was pouczam, opamiętajcie się. Tego pan skarbnik nie zrobił, a jeśli to robił, robił to za cicho, niestety z konsekwencjami dla siebie. Musiał głośniej akcentować, że źle się dzieje, że są nieprawidłowości i wykazywać się aktywnością, aby tych nie prawidłowości nie było – mówił podczas sesji Franciszek Tamas.

Na skutek niewłaściwego nadzoru finansowego przez skarbnika Powiat stracił kwotę ponad 725 tysięcy złotych. Jak zaznaczył Franciszek Tamas, nie dokonuje zmian personalnych pod kątem upodobań partyjnych czy towarzyskich, ale stara się z każdego pracownika wydobyć to, co w nim jest najlepsze. Czyli – jakość pracy dla dobra powiatu pilskiego.

(SE)

Zmiana_na_stanowisku_Skarbnika01

zmiana_na_stanowisku_skarbnika10 zmiana_na_stanowisku_skarbnika09 zmiana_na_stanowisku_skarbnika08 zmiana_na_stanowisku_skarbnika07 zmiana_na_stanowisku_skarbnika06 zmiana_na_stanowisku_skarbnika05 zmiana_na_stanowisku_skarbnika04 zmiana_na_stanowisku_skarbnika03 zmiana_na_stanowisku_skarbnika02

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *