Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Alei Niepodległości w Pile

Dobiegły końca prace planistyczne zmieniające dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego Alei Niepodległości, na które od lat czekali właściciele nieruchomości położonych wzdłuż drogi.

Głównym celem planu jest regulacja pasa drogowego Al. Niepodległości. W obowiązujących planach wyznaczono rezerwę dla rozbudowy drogi krajowej, która obejmuje część zabudowanych nieruchomości usytuowanych wzdłuż Al. Niepodległości. W projekcie planu zawężono projektowany pas drogi krajowej, pozostawiając Al. Niepodległości w działce istniejącej drogi.

– Jest to droga, która przez wiele lat była klasyfikowana, jako główny przejazd przez miasto. Dzisiaj większe znaczenie będzie miała cześć dookoła miasta a nie to, co w centrum. Daje to możliwość odblokowania dużego fragmentu pasa, który przez lata uniemożliwiał wielu osobom remonty, rozbudowę nieruchomości położonych wzdłuż Alei Niepodległości. Jeśli byłyby w przyszłości jakieś zmiany potrzebne są specjalne specustawy drogowe, które umożliwiają różnego rodzaju rozwiązania. Natomiast dzisiaj wszyscy, którzy odczuwają potrzebę by rozbudowywać swoje domy, nieruchomości będą mogli to robić – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Zmiana projektowanej szerokości pasa drogowego umożliwiła zmianę przeznaczenia terenu położonego wzdłuż Al. Niepodległości na zgodny z faktycznym zagospodarowaniem, o co wielokrotnie wnioskowali właściciele domów usytuowanych wzdłuż drogi. Przyjęte aktualnie kierunki rozwoju układu komunikacyjnego miasta Piły, w tym projektowane drogi ekspresowe S10 i S11, zweryfikowały ustaloną w dokumentach planistycznych planowaną rozbudowę drogi krajowej w przebiegu Al. Niepodległości.

Po realizacji dróg ekspresowych S10 i S11 o znaczeniu tranzytowym, Al. Niepodległości będzie wykorzystywana głównie dla ruchu lokalnego. Zmiana ustaleń planistycznych dla Al. Niepodległości została pozytywnie uzgodniona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w Poznaniu.

(SE)

zmiana_planow_zagospodarowania1_01

zmiana_planow_zagospodarowania1_08 zmiana_planow_zagospodarowania1_02 zmiana_planow_zagospodarowania1_03 zmiana_planow_zagospodarowania1_04 zmiana_planow_zagospodarowania1_05 zmiana_planow_zagospodarowania1_06 zmiana_planow_zagospodarowania1_07