Zmiana regulaminu ZM PRGOK: duże korzyści dla firm!!!

Zmiana_regulaminu_PRGOK

Od 1 lipca przedsiębiorcy i inni użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych mogą skorzystać z możliwości zmniejszenia wysokości opłaty za odbiór odpadów. Największy pakiet korzyści czeka na firmy segregujące odpady.

Od początku tego miesiąca przedsiębiorcy generujący niewielką ilość odpadów tygodniowo mogą zmniejszyć częstotliwość  wywozu odpadów z raz w tygodniu na raz na dwa tygodnie. Ponadto, prowadząc selektywną zbiórkę mają możliwość według indywidualnych potrzeb dobrać pojemniki  na odpady selektywnie zbierane – tak by optymalnie dostosować je do ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.

Zmiany regulaminu uchwalone przez Zgromadzenie Związku ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi’’ premiują działania zmierzające w kierunku maksymalnego odzysku surowców wtórnych. Dopuszczono bowiem w regulaminie możliwość  proporcjonalnego zmniejszenia pojemności pojemników na odpady komunalne zmieszane dla podmiotów, które zadeklarowały i prowadzą selektywną zbiórkę. To, szczególnie w przypadku wyboru opcji ,,system workowy’’, obniży wysokość miesięcznej opłaty uiszczanej przez zobowiązanych na konto PRGOK. Jest jedno zastrzeżenie: łączna pojemność pojemników na odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane, które będą odbierane w ciągu miesiąca nie może być mniejsza niż wynikająca z obowiązujących minimalnych normatywów (określonych w § 26.1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZM PRGOK, stosowanych odpowiednio do zadeklarowanej częstotliwości odbioru).

Dla ograniczenia formalności, dokonano również zmian w obowiązującym druku deklaracji DO-2 (dedykowanym  nieruchomościom niezamieszkałym). W części dotyczącej odpadów biodegradowalnych dodano możliwość zadeklarowania odbioru w obu okresach wegetacyjnych jednocześnie  (od kwietnia do listopada i od grudnia do marca) z uwzględnieniem różnych częstotliwości. Dzięki temu rozwiązaniu ilość druków do wypełnienia z dwóch rocznie obniży się do niezbędnego minimum (jedna deklaracja na lata – do czasu zgłoszenia zmiany uwzględniającej bieżącą sytuację podmiotu lub zmianę regulaminu).

Co ważne – firmy, które zadeklarowały odbiór raz w tygodniu i jest to dla nich optymalne rozwiązanie, nie muszą składać nowej deklaracji.

Jolanta Borkowska
PRGOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *