Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2019 r. resort rodziny wprowadził zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Daje uprawnienia także rodzicom dorosłych dzieci.

Od Nowego Roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali co najmniej trójkę dzieci, bez względu na aktualny wiek dzieci.

Karta Dużej Rodziny  przysługuje obecnie rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Uprawnienia do korzystania z karty przysługują rodzicom dożywotnio.

Wniosek o wydanie karty można złożyć w Urzędzie Miasta w Pile.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień rodzin posiadających troje lub więcej dzieci oraz rodziców którzy kiedykolwiek wychowali co najmniej trójkę dzieci. Zniżki w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych, m.in. np. na przejazdy kolejowe, usługi finansowe, paliwa, prąd, na zakup artykułów spożywczych, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych i inne.

W kraju  z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 2 mln osób, w Pile wydano blisko 5 tys. kart.

UM Piły
Rys. dużej rodziny z borzytuchom.pl

zmiany_w_karcie

zmiany_w_karcie_02