Zmiany w rejonie ulic: Okrzei, Buczka i Wincentego Pola

Podczas najbliższej XXXIII sesji Rady Miasta Piły w programie jest Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/416/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Okrzei, Buczka i Wincentego Pola.

– Od początku mojej kadencji zmieniamy kluczowe plany dla miasta, umożliwiając wiele inwestycji. Tak było z Placem Pocztowym, przebiegiem wielu dróg. Dziś znajdujemy się w miejscu, które z punktu widzenia miasta nie jest na pierwszym planie, ale jest ważne. Pierwotna zmiana miał obejmować niewielką cześć związaną z inwestorem, który chciał zmienić fragment swojej działki. Uznaliśmy, że jest to dobry pretekst, aby przemyśleć  i na nowo zagospodarować ten teren. Kiedyś ta cześć miła mieć funkcje administracyjne, czyli biura, a dziś chcielibyśmy by w głównej części miała funkcje mieszkalne. Potrzebujemy miejsca na mieszkania i to miejsce jest odpowiednie – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Jak czytamy w uzasadnieniu, w sąsiedztwie terenu, dla którego rozpoczęto procedurę planistyczną poprzez uchwałę o przystąpieniu do planu (uchwała Nr XXVII/416/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Okrzei, Buczka i Wincentego Pola), złożono wnioski o jego zmianę. Obszar obowiązującej uchwały zawiera kwartał zabudowy śródmiejskiej pomiędzy ulicami: Buczka, Okrzei i Wincentego Pola, a deptakiem ks. Stanisława Olędzkiego. Tereny, dla których złożono wnioski, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej podjętej uchwały. Rozpatrzone pozytywnie propozycje inwestorów dotyczą zmiany granic działki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, znajdującej się od strony ul. Okrzei oraz uzupełnienia funkcji mieszkaniowej dla wyznaczonych terenów usługowych i usługowo – administracyjnych. Wprowadzenie nowych ustaleń do planu wymaga procedury zmiany. W celu uniknięcia prowadzenia odrębnej procedury planistycznej dla dwóch kwartałów zabudowy, łączących się w jeden obszar funkcjonalny, rozszerzono zasięg uchwały o przystąpieniu Nr XXVII/416/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. Przystąpienie do uchwały zmieniającej, polegającej na zmianie obszaru przystąpienia do planu, nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły.

(SE)

zmiany_w_rejonie_okrzei00

zmiany_w_rejonie_okrzei08 zmiany_w_rejonie_okrzei01 zmiany_w_rejonie_okrzei02 zmiany_w_rejonie_okrzei03 zmiany_w_rejonie_okrzei04 zmiany_w_rejonie_okrzei05 zmiany_w_rejonie_okrzei06 zmiany_w_rejonie_okrzei07