Znoszenie ograniczeń związanych z epidemią

znoszenie_ograniczen

20 kwietnia 2020 roku zmienią się niektóre z zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Rząd zapowiada znoszenie niektórych ograniczeń, co ma pozwolić na powolny powrót do normalnego funkcjonowania i tzw. odmrażanie gospodarki. Proces będzie podzielony na cztery etapy i realizowany stopniowo.

Nadal obowiązywały będą podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak zachowanie 2 metrów odległości pomiędzy osobami, a także zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych.

Pierwszy etap, który wejdzie w życie już w poniedziałek pozwoli na swobodne, rekreacyjne przemieszczanie się oraz dotyczyć będzie zmian w sferze handlu.

•    w sklepach o powierzchni mniejszej niż 100m² będzie mogło przebywać 4 razy tylu klientów, ile kas lub punktów płatniczych

•    w sklepach o powierzchni większej niż 100m² na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15m² powierzchni

•    miejscach kultu religijnego również obowiązywać będzie zasada – 1 osoba na co najmniej 15m². To oznacza, że ilość osób mogących uczestniczyć w mszy lub obrzędzie religijnym zależna jest od powierzchni świątyni.

•    będzie można przemieszczać się w celach rekreacyjnych – przebywać w parkach, na bulwarach i w lasach, swobodnie biegać i jeździć rowerem. Place zabaw, boiska i siłownie napowietrzne nadal pozostają zamknięte.

•    Młodzież, która ukończyła 13 rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej.

Rząd zapowiada przeprowadzanie cotygodniowych ewaluacji zmian. Znoszenie kolejnych ograniczeń będzie zależne od wyników analiz związanych z liczbą zachorowań czy wydajnością służby zdrowia.

W drugim etapie znoszenia ograniczeń mówi się o przywróceniu działalności weekendowej sklepów budowlanych, a także otwarciu hoteli i miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury.

Trzeci etap zakłada otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, sklepów w galeriach handlowych i umożliwienia gastronomi działalności stacjonarnej (z ograniczeniami). A także organizację wydarzeń sportowych do 50 osób w otwartej przestrzeni bez udziału publiczności. Na tym etapie planowana jest także organizacja opieki dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych – zmianie ulec może maksymalna ilość dzieci w salach.

Czwartym etapem będzie otwarcie salonów masażu, solariów, wznowienie działalności siłowni oraz klubów fitness. Zakłada się, że kina i teatry zostaną otwarte na nowych zasadach sanitarnych.

Rząd zapowiada, że kolejne etapy „powrotu do normalności” będą wprowadzane stopniowo, o ile przyrost zachorowań w Polsce będzie utrzymywał się na niskim poziomie. Nie należy jednak rezygnować ze społecznej dyscypliny i przestrzegania obowiązujących zasad w trosce o siebie nawzajem.

UM Piły