Zrobić coś pożytecznego dla swojej lokalnej społeczności. Konkurs na mikrodotacje

Od 4 sierpnia można zgłaszać projekty w konkursie na mikrodotacje Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 7 sierpnia w Urzędzie Miasta Piły odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono informacje na temat konkursu.Po konferencji, odbyło spotkanie informacyjne dla osób z subregionu pilskiego zainteresowanych udziałem w konkursie.

– Celem działania Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP jest wspieranie organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce. Ze środków FIO uruchomiony został regionalny fundusz mikrodotacji WIELKOPOLSKA WIARA. Będzie on trwał od tego roku do 2016. W ramach tego trzyletniego programu zamierzamy wesprzeć na terenie Wielkopolski 450 inicjatyw lokalnych realizowanych przez mieszkańców regionu. Ważne jest to, że oferujemy wsparcie tzn., że osoby, które się zdecydują na wzięcie udziału w konkursie mogą bezpłatnie i na każdym etapie skorzystać ze wsparcia naszych doradców – mówi Maria Tuchowska z Centrum PISOP.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Oferty w konkursie mogą składać młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł. Środki mogą pozyskać także grupy nieformalne, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs jest otwarty także dla grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków.

Na co można pozyskać środki?

Pierwsza edycja konkursu obejmuje projekty realizowane w okresie od 15 września do 30 listopada 2014 r. W ramach kategorii „inicjatyw oddolnych” są to spotkania, warsztaty, wydarzenia kulturalne, ale także wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Druga kategoria w konkursie jest dedykowana wyłącznie organizacjom pozarządowym, które mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości np. przeszkolenie członków, czy zakup sprzętu.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5000 złotych, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10 % wkład własny. Nie musi to być jednak wkład finansowy, może być równie dobrze zastąpiony pracę wolontariuszy.

Gdzie szukać wsparcia?

Dla chcących wziąć udział w konkursie istnieje możliwość konsultacji z doradcą w subregionie lub doradcą wojewódzkim. Kontakt na stronie: www.pisop.org.pl/FIO.  Co ważne skorzystanie ze wsparcia można uzyskać dodatkowe punkty w konkursie.

– W Pile i w okolicy (byłe województwo pilskie bez Wałcza) pomagamy pozyskać te mikrodotacje. Służymy wszystkim pomocą wypełnieniu wniosków, odpowiadamy na pytania związku z realizacją jakiegoś pomysłu na terenie swojego zamieszkania. Chodzi nam, aby brali w tym konkursie udział ludzie, którzy chcą zrobić coś pożytecznego dla swojej lokalnej społeczności. Nie koniecznie musi być to organizacja pozarządowa a mogą być to grupy nieformalne, które nie koniecznie muszą mieć doświadczenie w realizacji jakiś przedsięwzięć – mówi  Karol Szonowski, doradca subregionalny.

W trakcie trwania konkursu, tj. do 25 sierpnia odbywają się również spotkania informacyjne i szkolenia na terenie całego województwa. Terminy spotkań można również znaleźć na stronie Centrum PISOP oraz www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sebastian Daukszewicz

zrobic_cos_pozytecznego10

zrobic_cos_pozytecznego17

zrobic_cos_pozytecznego11

zrobic_cos_pozytecznego12

zrobic_cos_pozytecznego13

zrobic_cos_pozytecznego14

zrobic_cos_pozytecznego15

zrobic_cos_pozytecznego16