ZUS może pomóc firmie w kryzysie, ale trzeba dać mu szansę i złożyć wniosek

zus_moze_pomoc

Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne może pomóc firmie przetrwać kryzys, tymczasem przedsiębiorcy rzadko składają wnioski o ulgę. Do Oddziału ZUS w Pile, w okresie od stycznia do października 2016 r. wpłynęły tylko 4 wnioski o odroczenie terminu płatności.

Naturalnie  składki na ubezpieczenia społeczne trzeba opłacać. Jeżeli jednak zdarzy się wyjątkowa sytuacja, która w perspektywie czasu może spowodować utrudnienia w płatnościach, przedsiębiorca można wystąpić do ZUS z wnioskiem o ulgę w postaci odroczenia płatności składek. Jest to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie niż świadome budowanie zaległości na koncie w ZUS.

Dzięki odroczeniu, należności nie będą kierowane do przymusowego dochodzenia w trybie egzekucji. Przedsiębiorca ma więcej czasu na rozwiązanie kryzysu w swojej firmie i zgromadzenie środków niezbędnych na opłatę składek. Ponadto nie są naliczane odsetki za zwłokę od nieopłaconych składek , których termin płatności został odroczony. Co prawda, naliczana jest opłata prolongacyjna, jest ona jednak o połowę niższa od odsetek.

Odroczenie może dotyczyć jedynie płatności bieżących i przyszłych. Z wnioskiem należy wystąpić najpóźniej w dniu terminu płatności. Warunkiem jest dotychczasowy brak zaległości w opłatach składek. Dopiero umowa wskaże termin, od którego zacznie działać odroczenie. Wcześniej zawarty i trwający układ ratalny zawarty z ZUS-em nie stanowi przeszkody do wystąpienia z wnioskiem o odroczenie.

Wniosek musi być dobrze umotywowany, należy pamiętać, że dotyczy on sytuacji wyjątkowych i liczyć się z tym, że samo złożenie wniosku nie znaczy, że ulga zostanie przyznana. Jeżeli ZUS go zaakceptuje, to podpisze z przedsiębiorcą umowę, w której określony zostanie m.in. czas na jaki odroczenie składek zostanie wprowadzone oraz obowiązki i uprawnienia obu stron. Wnioski o odroczenie terminu płatności rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Należy zauważyć, że w oddziałach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń, którzy służą pomocą przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe wpływające na opłacanie składek. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazują najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań i pomagają zawnioskować o ulgę. Na spotkanie z doradcą można umówić się telefonicznie – 67 2105652,  67 2105653. Warto skorzystać z pomocy!

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce