ZUS na Olimpiadzie…

zus_na_olimpiadzie

W sumie 59 szkół i 2199 uczniów z województwa wielkopolskiego, już w najbliższy wtorek – 29 listopada, weźmie udział w I etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. Do wygrania m.in. indeksy i punkty przy rekrutacji na wybrane uczelnie.

Rok szkolny 2016/2017 jest trzecim z kolei, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” skierowany do uczniów liceów, techników i szkół zawodowych.

W skali kraju do Olimpiady przystąpi prawie 24,5 tys. uczniów czyli o ponad 5 tys. więcej niż w ubiegłorocznym konkursie, reprezentujących ok. 800 szkół ponadgimnazjalnych. W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu łącznie udział wzięło ok. 30 tys. uczniów z blisko 900 szkół.

U źródeł powstania projektu edukacyjnego leży bardzo nikła świadomość Polaków w zakresie ubezpieczeń społecznych, co potwierdziły ostatnie badanie opinii publicznej prowadzone przez Instytut Spraw Publicznych oraz Millward Brown. Aż 40 proc. ankietowanych nie wiedziało, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne nie zależy od ZUS.

W tym roku szkolnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekształcił dotychczasowy konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w Olimpiadę. Jej zwycięzcy mogą liczyć, poza nagrodami rzeczowymi, także na indeks uczelni wyższej i punkty przy rekrutacji na wybrane uczelnie.

Pierwszy, szkolny etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” już w najbliższy wtorek 29 listopada. Etap wojewódzki odbędzie się 14 marca przyszłego roku, a finał w centrali ZUS w Warszawie – 26 kwietnia.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady życzymy powodzenia.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce