ZUS ostrzega szpitale

ZUS_ostrzega_szpitale

W 9 szpitalach skontrolowanych przez ZUS na terenie Wielkopolski, wykryto nieprawidłowości w zakresie odprowadzania składek od umów zleceń. W skali całego kraju, ujawniono 86 takich wypadków. W sumie skontrolowane szpitale mają z tego tytułu ponad 100 mln zł zaległości, w tym kilka milionów w województwie wielkopolskim. Mając świadomość jak ważną rolę w życiu społecznym pełnią placówki służby zdrowia, ZUS ostrzega je przed złymi praktykami.

Kontrolerzy ZUS zaobserwowali w ostatnich latach pewną prawidłowość, w czynionych przez szpitale, próbach uniknięcia płacenia składek na ubezpieczenia społeczne od nadgodzin swoich pracowników. Otóż po etatowych godzinach pracy, część personelu medycznego, świadczy swoje usługi w ramach umowy podpisanej z firmą zewnętrzną, która z kolei ma zawartą umowę ze szpitalem.

– Zatrudnione pielęgniarki i lekarze po 8 godzinach pracy, pracowali dalej, ale już nie w ramach godzin nadliczbowych, tylko na podstawie umowy zlecenia. W tym samym budynku, wykonując te samych czynności. Nie zmieniało się nic, poza błędnym przekonaniem, że od realizowanej umowy zlecenia nie trzeba opłacać składek – mówi Marlena Nowicka – regionalny rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce.

Zdaniem kierownictwa placówek ochrony zdrowia, przyjęte przez nich rozwiązanie oznaczało, że z drugiego tytułu do wynagrodzenia (zlecenia), pielęgniarki i lekarze nie muszą już mieć odprowadzanych składek. Tymczasem zgodnie z obowiązującym, w zakresie ubezpieczeń społecznych prawem, każda umowa o świadczenie usług wykonywana przez pracownika na rzecz swojego pracodawcy, rodzi obowiązek składkowy. Nie ważne więc z jaką firmą dana osoba ma zawartą umowę, ważne, że usługi wykonuje na rzecz swojego pracodawcy. To zaś oznacza, że to pracodawca zobowiązany jest opłacić składki na ubezpieczenia społeczne za tą osobę.

W przypadku wykrycia takiego zjawiska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o konieczności zapłacenia zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od momentu, w którym pracownik podjął ze szpitalem współpracę w ramach odrębnej umowy. Oczywiście zaległe składki należy zapłacić wraz z odsetkami. Często, mimo oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomocy i rozłożenia zaległości na raty, kwota zaległości staje się dla szpitala trudna do udźwignięcia. Dlatego też ZUS przestrzega przed stosowaniem tego rodzaju praktyk i zaleca daleko idącą ostrożność. W tym celu podejmuje działania mające przestrzec innych kierujących placówkami zdrowia i zainteresować problemem organy założycielskie szpitali, sprawujące nad nimi nadzór.

Marlena Nowicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie wielkopolskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *