ZUS w partnerstwie z PWSZ

Od 3 lutego rozpoczęła się oficjalna współpraca pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile. Sygnatariuszami porozumienia podpisanego w PWSZ, byli: dr Marcin Wojewódka – Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych oraz prof. nzw. dr hab. Donat  Mierzejewski – Rektor PWSZ w Pile.

Cel umowy, to przede wszystkim partnerstwo w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także współpraca przy realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych m.in. projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Projekt ten skierowany jest do studentów studiów  I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, a także do pracowników ZUS oraz pracowników PWSZ.

Jak podkreślił przebywający w Pile Wiceprezes ZUS – Zależy nam przede wszystkim na faktycznej realizacji zawartych w umowie deklaracji. Porozumienie to daje nam możliwość bieżącego wspierania uczelni w kształceniu z zakresu trudnej materii ubezpieczeń społecznych. Ma to dwa wymiary: po pierwsze absolwenci będą wchodzili na rynek pracy świadomi swoich praw i obowiązków, po drugie – mam nadzieję, że uda nam się wykształcić przyszłych specjalistów z zakresu zabezpieczenia społecznego, których tak na rynku brakuje. Pracownicy naukowi i studenci w ramach prowadzonych badań będą też mogli korzystać z danych udostępnianych przez Zakład. My z kolei liczymy na wsparcie kadry naukowej w bieżących pracach analitycznych, które prowadzimy w ZUS. Liczę na to, że za rok będziemy mogli spotkać się i omówić efekty wspólnych działań.

PWSZ w Pile zadeklarowała włączanie ZUS do wspólnych projektów badawczych, a także doradztwa i konsultacji naukowych. PWSZ deklaruje również uznanie ważności „Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych’’ organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i przyznania dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia dla uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w ww. olimpiadzie.

– Bardzo cieszy nas fakt, że do grona partnerów Uczelni dołączy także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to niezwykle cenne, szczególnie w zakresie kształcenia studentów na specjalnościach ekonomicznych. Dzięki umowie studenci będą mogli odbywać praktyki i staże w ZUS, zderzając akademicką teorię z praktyką. Uzyskają oni także wsparcie merytoryczne ZUS podczas pisania prac dyplomowych. Zyskają także pracownicy ZUS, którzy będą mogli uczestniczyć w działaniach naukowych i rozwojowych Uczelni, a także w specjalistycznych konferencjach i seminariach organizowanych przez PWSZ w Pile – podsumował Rektor PWSZ w Pile.

zus_w_partnerstwie00

zus_w_partnerstwie05 zus_w_partnerstwie01 zus_w_partnerstwie02 zus_w_partnerstwie03 zus_w_partnerstwie04