Zwierzęta też kochają święta – Weź udział w konkursie fotograficznym

zwierzeta_tez_kochaja

Kolejny konkurs z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tym razem Złotowski Dom Kultury przygotował coś dla miłośników zwierząt.

W tym roku spędzimy święta trochę inaczej niż zwykle. Być może nie będziemy mogli spotkać się w tak dużym gronie jak byśmy sobie tego życzyli. To jednak wcale nie oznacza,że magiczna atmosfera, nie zapanuje w naszych domach. Chcielibyśmy wprowadzić Was w świąteczny nastrój i być może wywołać uśmiech na Waszych twarzach. Dlatego zapraszamy do udziału w konkursie.

KONKURS ŚWIĄTECZNY „ZWIERZĘTA TEŻ KOCHAJĄ ŚWIĘTA”

Regulamin

1.    Organizator: Złotowski Dom Kultury, Aleja Piasta 26, 77-400. strona internetowa: www.zdk.zlotow.pl

2.    Adresaci: wielbiciele świąt, szalejący na punkcie swojego zwierzaka.

3.    Temat: zwierzęta w świątecznym nastroju.

4.    Technika: fotografia

5.    Format pracy: zdjęcie w formacie jpg.

6.    Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

7.    Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zdjęcie jednego zwierzaka, zdjęcie musi być wykonane samodzielnie, autor musi posiadać do niego prawa autorskie.

8.    Termin nadsyłania prac: do 14 grudnia 2020r.

9.    Prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną:

•    w tytule należy wpisać: KONKURS „Zwierzęta też kochają święta”

•    do zdjęcia konkursowego należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem: (o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu”)

•    dołączyć swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),

•    Adres na który należy przesyłać prace konkursowe: promocja@zdk.zlotow.pl

10.    Prace wysłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

12.    Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które będą do odbioru po wznowieniu normalnej pracy placówki lub przesłane pocztą.

13.    Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematyką i techniką konkursu, oryginalność i pomysłowość.

14.    Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana 15 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku Złotowskiego Domu Kultury.

15.    Prace autorów zostaną umieszczone na wystawie online na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych – Facebook.

16.    Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych, prasie, telewizji, plakatach i innych.

17.    Regulamin i plakat konkursu znajdują się na stronie internetowej Organizatora.

Złotowski Dom Kultury