Andrzej Grzyb koordynatorem EPL ds. Praw Człowieka w PE

Andrzej_Grzyb_koordynatorem_epl
Andrzej Grzyb (PSL) został wybrany koordynatorem Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. Wyboru na to stanowisko dokonała w czasie inauguracyjnej sesji plenarnej PE w Strasburgu, największa w Europie grupa polityczna – Europejska Partia Ludowa.  

Podkomisja Praw Człowieka (DROI) została powołana w 2004 roku. W minionej kadencji PE mocno zreformowano jej funkcjonowanie, znacznie poszerzając jej prerogatywy i potencjał. Jej głównymi zadaniami  jest przygotowywanie sprawozdań i rezolucji, które Parlament Europejski przyjmuje mając tym samym swój wkład w walkę o prawa człowieka i demokrację na świecie – kwestie takie jak m.in.: kara śmierci, tortury, prześladowania mniejszości religijnych, sytuacja uchodźców, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kontrola reżimów i walka z bezkarnością w przypadku łamania praw człowieka czy zasad demokracji. To nie tylko dokumenty, umowy międzynarodowe, prawo UE, ale też reakcje na informacje o krzywdach, które dotykają ludzi oraz udzielanie głosu i pomocy pokrzywdzonym. Podkomisja Praw człowieka przyznaje również najbardziej prestiżową nagrodę w UE, Nagrodę Sacharowa na rzecz wolności myśli i za obronę praw człowieka. Każdego roku w grudniu otrzymują ją osoby lub organizacje stające w obronie podstawowych praw jak wolność polityczna czy religijna.

– DROI zajmuje się przede wszystkim sprawami dotyczącymi praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych, w krajach trzecich, a więc poza UE – wyjaśnia Andrzej Grzyb, poseł do PE z ramienia PSL, który został wybrany na koordynatora DROI. – Podkomisja DROI wspiera Komisję ds. Zagranicznych PE ws. praw człowieka i demokracji. Do uczestnictwa w posiedzeniach podkomisji zapraszani są też posłowie z innych komisji i organów kompetentnych w tym zakresie oraz co ważne eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych i bezpośredni świadkowie lub pokrzywdzeni – dodaje poseł reprezentujący w PE Wielkopolskę.

W poprzedniej kadencji Andrzej Grzyb pełnił funkcje wiceprzewodniczącego w Podkomisji Praw Człowieka. Dzięki m.in. jego pracy powołany został Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED). Flagowa inicjatywa Polskiej Prezydencji od początku była wspierana i promowana przez Andrzeja Grzyba. Sukcesem posła był też 2 szczyty Rzeczników Praw Obywatelskich państw Partnerstwa Wschodniego i UE. Spotkanie służyło promocji przestrzegania praw człowieka poprzez prezentację najlepszych praktyk i doświadczeń oraz zakontraktowanie przez DROI studium na temat stanu przestrzegania praw człowieka przez kraje Partnerstwa. Wczoraj Andrzej Grzyb został mianowany na koordynatora DROI.

– Pełniona przeze mnie dotychczas funkcja wiceprzewodniczącego podkomisji praw człowiek, DROI, miała charakter bardziej reprezentacyjny, a mniej bezpośrednio decyzyjny, choć pozwoliła na realizację wielu z założonych działań. Natomiast koordynatorzy reprezentują w pracach komisji PE frakcje polityczne i decydują bezpośrednio o jej pracach m.in.: o podziale sprawozdań miedzy posłami czy tematach sprawozdań z inicjatywy własnej, a więc dokumentach nad którymi pracuje PE, o podejmowanych tematach posiedzeń, zapraszanych prelegentach czy zlecanych badaniach. To duża odpowiedzialność i mandat zaufania ze strony 221 posłów największej frakcji w PE, Europejskiej Partii Ludowej – wyjaśnia Andrzej Grzyb.

Zadaniem koordynatora w PE jest m.in. przygotowywanie decyzji, które mają być podjęte przez komisję, w szczególności decyzji dotyczących procedury i mianowania sprawozdawców m.in. dla dokumentów skierowanych do uchwalenia przez PE przez Komisję Europejską. Koordynatorzy decydują także o tematach sprawozdań z inicjatywy własnej PE. Komisja PE może także przekazać koordynatorom uprawnienia do podejmowania niektórych decyzji, z wyjątkiem decyzji dotyczących przyjęcia sprawozdań, opinii lub poprawek. Koordynatorzy przygotowują też wysłuchania kandydatów na komisarzy Komisje Europejskiej.

Obok Andrzeja Grzyba koordynującego prace DROI, koordynatorem w komisji prawnej został Tadeusz Zwiefka (PO) – w efekcie Polska delegacja działająca w ramach Europejskiej Partii Ludowej będzie miała dwóch koordynatorów. Andrzej Grzyb został również wcześniej wybrany Współprzewodniczącym Polskiej Delegacji w Europejskiej Partii Ludowej (EPL PO PSL) – po Niemcach, drugiej największej delegacji narodowej w EPL.

Opracowali: Agnieszka Walczak i Borys Brzeziński