Szanowni Państwo!

 

Miesięcznik „Tętno Regionu” – który jak sama nazwa wskazuje, tętni życiem regionu – istnieje na regionalnym rynku prasowym od lutego 2007 roku. Zajmujemy się prezentacją ciekawych ludzi z różnych sfer życia, zjawisk, które Państwa bulwersują i których jesteście Państwo ciekawi. Nie unikamy tematów trudnych i kontrowersyjnych. W naszym piśmie każdy znajdzie coś dla Siebie. Nasza gazeta jest OBIEKTYWNA. My jesteśmy od przedstawiania, a Państwo – Czytelnicy – od oceny i wyciągania wniosków! Pragniemy zaoferować Państwu szeroko pojętą współpracę. Jest to nowa jakość na regionalnym rynku prasowym!!!

 

Nasza gazeta stanowi swego rodzaju puls regionu – zapewniający rzetelną informację, dobrą publicystykę, rozrywkę i szereg niespodzianek oraz jest łącznikiem władzy z obywatelem i odwrotnie. Nasza – a właściwie Państwa – gazeta ukazuje się na obszarze powiatów: chodzieskiego, pilskiego, wałeckiego i złotowskiego. W miarę rozwoju zasięg ten będzie się zwiększał. Gazeta liczy min. 32 strony. Jest ogólnie dostępna – poprzez bezpłatność oraz szeroką dystrybucję.

 

Wydawca: TERMINAL REKLAMOWY, 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40, pok. 101.
Redakcja: 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40, pok. 101, tel. 67 212 31 55.
Redaktor Naczelny: Marek Mostowski.
Zespół: Sebastian Daukszewicz, Marek Sokal, Cecylia JankowskaIzabela Skwirowska i in.
Skład Komputerowy: TERMINAL REKLAMOWY, tel. 67 212 31 55.

 

Reklamy i ogłoszenia:

Marek Mostowski, tel. 605 689 900, e-mail: iacta@wp.pl

Jadwiga Szukaj, tel. 501 754 055,e-mail: jasz2106@op.pl

 

Druk: Agora S.A.

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i korespondencji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Wszystkie reklamy i materiały publikowane w “Tętnie Regionu” są objęte ochroną prawną.

„Tętno Regionu” jest gazetą ogólnie dostępną – poprzez bezpłatność oraz szeroką dystrybucję m.in. w sieciach i punktach handlowych (takich jak: BIEDRONKA, KAUFLAND, INTERMARCHE, BRICO MARCHE, IBI, DH „MERKURY, sklepy SPOŁEM, apteki SOKAL, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, RARYTAS, ŻABKA, STOKROTKA, DELIKATESY CENTRUM etc.), punktach usługowych, urzędach powiatowych, miejskich i gminnych, instytucjach, Szpitalu Specjalistycznym w Pile, Hotelu GROMADA w Pile.