Dzień Strażaka w Pile

30 maja 2014 roku o godzinie 10:00 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.

dzien_strazaka_w_pile
Uroczystości rozpoczęto złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Jarosław Kołaka dla Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg Lecha Janiaka.
Jako pierwszy głos zabrał gospodarz obchodów – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile – mł. bryg. Rafał Mrowiński. Podsumowując miniony rok podziękował funkcjonariuszom za sumienne wykonywanie obowiązków oraz złożył życzenia zdrowia i pomyślności dla wszystkich strażaków powiatu pilskiego.
Do życzeń i podziękowań dołączyli się również kolejni gości, którzy zabierając głos z uznaniem wypowiadali się o pracy strażaków.
W trakcie uroczystości wręczone zostały awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyróżnienia.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście :
– Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – st. bryg. Lech Janiak
– Starosta Pilski – Mirosław Mantaj
– Prezydent miasta Piły – Piotr Głowski
– Wójt gminy Miasteczko Krajeńskie – Tadeusz Dąbrowski
– Sekretarz Powiatu — Wojciech Szutkowski
– Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych — Iwona Siwecka
– Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile — mł. insp. Roman Sławiński
– Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile – mł. insp. Piotr Gaca
– Prokurator Rejonowy w Pile – Maria Wierzejewska – Raczyńska
– Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile – Rafał Fonferek – Szuca
– Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pile – Wojciech Ratajczak
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio
– Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile – Danuta Kmieciak
– Zastępca Komendantki Hufca ZHP w Pile – hm. Grzegorz Rzymski
– Kapelan pilskich strażaków – ks. dr Władysław Nowicki
– Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych pod przewodnictwem dh Krzysztofa Fojta – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
Awanse w stopniach otrzymali:
Kapitana:
– mł. kpt. Michał Warykasz
Młodszego kapitana:
– asp. Przemysław Olszewski
Aspiranta sztabowego:
– st. asp. Maciej Pałubicki
Starszego aspiranta:
– asp. Tomasz Helak
Aspiranta:
– mł. asp. Fabian Kopertowicz
Starszego ogniomistrza:
– ogn. Przemysław Pacholski
Młodszego ogniomistrza:
– st. sekc. Grzegorz Jęśko
– st. sekc. Leszek Kowalski
– st. sekc. Tomasz Lewandowski
– st. sekc. Krzysztof Stefen
– st. sekc. Marcel Szwec
– st. sekc. Jacek Zimoch
Starszego sekcyjnego:
– sekc. Radosław Kłosiński
– sekc. Adrian Romanowski
– sekc. Jakub Załachowski
Starszego strażaka:
– str. Jarosław Kurkowski
Wyróżnienia otrzymali:
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
– asp. sztab. w st. spocz. Andrzej Pieńkowski
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
– mł. bryg. Michał Szmagliński
– asp. sztab. Maciej Pałubicki
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
– mł. kpt. Paweł Kamiński
– st. ogn. Piotr Janicki
Dyplom Komendanta Głównego za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych
– asp. sztab. Piotr Zawistowski
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
– mł. bryg. Maciej Kubacki
– asp. sztab. w st. spocz. Andrzej Pieńkowski
Brązowa Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Ochrony Przecipożarowej”
– st. asp. Roman Murach

dzien_strazaka_w_pile

dzien_strazaka_w_pile

dzien_strazaka_w_pile

Tekst: mł. kpt. Paweł Kamiński
Zdjęcia: sekc. Mateusz Kentzer