Jest szansa na normalną współpracę na linii Miasto-Powiat

Nie jest już tajemnicą, że Piła zamierza starać się o uzyskanie statusu miasta na prawach powiatu. Taki krok jest możliwy w przypadku kiedy Prezydent Piły Piotr Głowski i Starosta Pilski Franciszek Tamas nie dojdą do porozumienia w ważnych sprawach dla mieszkańców naszego regionu. 11 maja w budynku Starostwa pojawiło się jednak malutkie światełko w tunelu. Na spotkaniu z włodarzami gmin z powiatu pilskiego senator RP Mieczysław Augustyn zaproponował przyjęcie karty współpracy samorządów Powiatu Pilskiego i powołanie Konwentu Samorządów Powiatu Pilskiego.

– Chciałem zaproponować państwu, aby iść drogą prostą ku integracji, po to aby niezależnie od tego jakie będą losy projektu senackiego, być pewnym, że nikomu do głowy nie przyjdzie, aby powiat pilski opuszczać. Dziś podaję propozycje, projekt – Karta Współpracy Samorządów Powiatu Pilskiego i proponuję powołanie Konwentu Samorządów Powiatu Pilskiego. Dobrze by było gdyby propozycja, którą składam zaistniała, lub gdyby zaproponowano swoją – mówi Senator Mieczysław Augustyn.

Poniżej tekst zaproponowanej Karty Współpracy Samorządów Powiatu Pilskiego:

Uznając, że Powiat Pilski

– jest wspólnotą złożoną z autonomicznych wspólnot gminnych

– realizując zadania o zasięgu ponad gminnym pełni rolę służebną wobec gmin

– jest w największym stopniu odpowiedzialny za integrowanie gmin w spójną wspólnotę powiatową

– powinien tworzyć warunki przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju gmin i powiatu, jako całości.

Pragnąc

– zapewnić udział gmin w decyzjach Władz Powiatowych, jeśli mają one wpływać, na jakość życia mieszkańców i funkcjonowanie gmin

– przyczynić się do ściślejszej współpracy samorządów gminnych i samorządu powiatowego

Samorządy: Powiatu Pilskiego, Miasta Piły, miast i gmin powiatu pilskiego postanawiają, co następuje

Władze powiatu i tworzących go gmin

– będą informować się wzajemnie o zamiarach i planach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie i realizowanie zamierzeń poszczególnych samorządów

– zapewnią priorytetowe rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez gminy lub powiat do rozstrzygnięć przez administrację powiatową lub gminną, w szczególności, gdy dotyczy to realizacji planów rozwojowych gmin z wykorzystaniem środków zewnętrznych

– przyjmują i wzajemnie wspierają stanowiska, wnioski i projekty kierowane do władz i instytucji regionalnych, ogólnokrajowych i europejskich

– wspierają organizację i uczestniczą w najistotniejszych wydarzeniach organizowanych przez poszczególne samorządy Powiatu Pilskiego

Władze powiatu

– zasięgać będą opinii zainteresowanych samorządów gminnych przed podjęciem decyzji odnoszących się do majątku infrastruktury i instytucji powiatowych znajdujących się na terenie poszczególnych gmin

– brać pod uwagę i uwzględniać stanowisko samorządów gminnych w strategiach i programach rozwojowych

– zapewnią warunki do udziału gmin w tworzeniu budżetów rocznych i wieloletnich planów rozwoju oraz –w ramach możliwości-uwzględniać będą opinie samorządów gminnych dotyczących projektu budżetu, w szczególności w sprawach i dziedzinach ich dotyczących

– przygotują wspólnie z gminami wieloletni program inwestycji i remontu dróg powiatowych uwzględniając ich stan, nasilenie ruchu, długość dróg w poszczególnych gminach i miastach, procentowy wkład gmin w dochody budżetu powiatu oraz poziom partycypacji gmin w inwestycjach na drogach powiatowych

– zapewnią równomierny i sprawiedliwy podział środków budżetowych na funkcjonowanie edukacji, kultury, sportu, rekreacji. Przy podejmowaniu decyzji grantowych zasięgać będą i brać będą pod uwagę opinie gmin.

Teraz potrzeba kilkunastu dni, aby wójtowie, burmistrzowie powiatu oraz Starosta Pilski mogli przedstawić swoje uwagi do zaproponowanej propozycji. Z tymi ustaleniami zapoznali się również Radni Rady Miasta Piły i Radni Powiatu Pilskiego.

– To dzisiejsze spotkanie na pewno zbliżyło miasto i powiat do siebie. Myślę, że nie tylko samorządowcy, ale również mieszkańcy powiatu oczekiwali, aby przełamać ten lód i spotkać się. Widzimy potrzeby samorządów i jest to dobry początek do współpracy. Padło wiele niepotrzebnych słów, ale taka jest psychika ludzka, że tak to przebiegało. Bardzo mnie cieszy indywidualne spotkanie prezydenta ze starostą, do którego w końcu dojdzie w najbliższy czwartek. W poprzednim tygodniu rozmawialiśmy ze starostą na temat powołania Konwentu. Jest to potrzebne, aby ważne decyzje dla makroregionu powstawały przy udziale wszystkich jednostek powiatu pilskiego – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta pilski.

Poniedziałkowe spotkanie również uspokoiło włodarzy gmin wchodzący w skład powiatu pilskiego.

– Po dzisiejszym spotkaniu jestem pełna wiary w to, że będziemy istnieć w takim kształcie, w jakim jesteśmy, czyli w powiecie pilskim z Miastem Piłą włącznie. Najważniejsze jest to, że zaczęliśmy rozmawiać i mam nadzieję, że wszelkie problemy będziemy rozwiązywać wspólnie. Stanowisko mojej gminy, burmistrza Wyrzyska, jest takie, że razem możemy wiele zdziałać. Zaproponowany konwent na pewno może pomóc. Konwent to rozmowa wszystkich włodarzy gmin, dyskutowanie nad problemami, a sformalizowanie takich spotkań może tylko służyć temu, aby wszyscy się rozwijali i by nasze gminy mogły korzystać wspólnie z tego, co jest najważniejsze, czyli środków unijnych – mówi Bogusława Jagodzińska, burmistrz Wyrzyska.

Według prezydenta Piły Piotra Głowskiego podjęcie w formie uchwały zaproponowanej propozycji Karty Współpracy Samorządów Powiatu Pilskiego to dobry pomysł.

To pokazuje, że ta wiedza jest również na poziomie radnych. Tutaj nie chodzi o to, aby podejmować jednoosobowo decyzje. Mamy część uchwałodawczą i wykonawczą, i nigdy nie należy zapominać o tej najważniejszej, jaką jest formuła reprezentacji mieszkańców, społeczeństwa – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

(SE)

jest_szansa_na_normalna_wspolprace10

jest_szansa_na_normalna_wspolprace37 jest_szansa_na_normalna_wspolprace11 jest_szansa_na_normalna_wspolprace12 jest_szansa_na_normalna_wspolprace13 jest_szansa_na_normalna_wspolprace14 jest_szansa_na_normalna_wspolprace15 jest_szansa_na_normalna_wspolprace16 jest_szansa_na_normalna_wspolprace17 jest_szansa_na_normalna_wspolprace18 jest_szansa_na_normalna_wspolprace19 jest_szansa_na_normalna_wspolprace20 jest_szansa_na_normalna_wspolprace21 jest_szansa_na_normalna_wspolprace22 jest_szansa_na_normalna_wspolprace23 jest_szansa_na_normalna_wspolprace24 jest_szansa_na_normalna_wspolprace25 jest_szansa_na_normalna_wspolprace26 jest_szansa_na_normalna_wspolprace27 jest_szansa_na_normalna_wspolprace28 jest_szansa_na_normalna_wspolprace29 jest_szansa_na_normalna_wspolprace30 jest_szansa_na_normalna_wspolprace31 jest_szansa_na_normalna_wspolprace32 jest_szansa_na_normalna_wspolprace33 jest_szansa_na_normalna_wspolprace34 jest_szansa_na_normalna_wspolprace35 jest_szansa_na_normalna_wspolprace36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *