Nowe życie powiatowej drogi

Nowe_zycie_powiatowej_drogi

Remontów dróg ciąg dalszy. W sobotę, 19 lipca zakończono prace związane z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1197P (odcinek z Czajcza do Kijaszkowa).

Wyremontowany fragment jezdni mierzy 1250 metrów. Jak informuje Krzysztof Tomczyk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, w ramach zadania wykonano: mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową, wzmocnienie nawierzchni bitumicznej przy użyciu geosiatki, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości czterech centymetrów i uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym. – Był to jeden z bardziej zaniedbanych odcinków dróg w tej części powiatu – dodał dyrektor Tomczyk. Inwestycję sfinansował Powiat Pilski.

Starostwo Powiatowe w Pile