Nowy chodnik w Ługach Ujskich

Zarząd Powiatu informuje, że 26 sierpnia 2014 r. zakończone zostały prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej  nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie.

W ramach zadania utwardzona została nawierzchnia chodnika i zjazdów do posesji na długości 339,69 mb i powierzchni 387,14 m2. Wartość robót określona została kwotą 65521,45 zł.  Zadanie zrealizowane zostało przy pomocy finansowej ze strony gminy Ujście.

Krzysztof Tomczyk
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile

nowy_chodnik_w_lugach10nowy_chodnik_w_lugach13 nowy_chodnik_w_lugach11 nowy_chodnik_w_lugach12