Oddano do użytku Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile

31 października o godz. 12.00 nastąpiło oficjalne oddanie i poświęcenie Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile. Na uroczystość przybyły m.in. władze samorządowe, duchowni oraz mieszkańcy naszego miasta.

Nowy obiekt zapewnieni poszanowanie dla osoby zmarłej oraz będzie miejscem pomocy bliskim w przeżyciu trudnych chwil, z jakimi przychodzi się im zmierzyć. Poświęcenia i błogosławieństwa dokonali ks. Dziekan Stanisław Oracz, ks. Tomasz Wola z pilskiej parafii ewangelicko-augsburskiej oraz pastor Aleksander Matwiejczuk z kościoła zielonoświątkowego w Pile.

– Dzisiejsze przekazanie zarządcy cmentarza tego obiektu jest takim też podsumowaniem naszych starań by ostanie chwile, kiedy żegnamy naszych przyjaciół, bliskich odbywały się w jak najbardziej godnych warunkach. Żeby miejsce, w którym się spotykamy pomagało w myśleniu, jacy oni byli, by można było jak najbardziej ten moment przeżywać. Jestem pewny, że efekt, który widzimy spełnia nasze oczekiwania – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Obiekt, którego powierzchnia użytkowa wynosi 881,15 m2 funkcjonalnie podzielony jest na cztery strefy połączone komunikacją wewnętrzną, w skład których wchodzą: strefa socjalna, biurowa, robocza oraz strefa uroczysta – pokój pożegnań i kaplica ekumeniczna. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W pomieszczeniach piwnicy znajduje się chłodnia, zapasowy magazyn zwłok, pokój przygotowania zwłok, pomieszczenie do sekcji prokuratorskich (chłodnia sali sekcyjnej, sala sekcyjna, śluza dezynfekcyjna), łazienka, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne, kotłownia olejowa, magazyn oleju, archiwum, maszynownia dźwigu.

Parter budynku obejmuje pomieszczenia: kaplicy ekumenicznej (na 120 miejsc siedzących), pokój duchownych, pomieszczenia biurowe, kasę, poczekalnię, sanitariaty, pomieszczenie na wieńce, pomieszczenia socjalne dla pracowników cmentarza. Dostępny z zewnątrz budynku jest magazyn na narzędzia i sprzęt pracowników cmentarza, 2 sanitariaty ogólnodostępne oraz pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Budynek został wyposażony w urządzenia chłodnicze, mroźnicze, sprzęt  do przeprowadzania sekcji prokuratorskich oraz w meble.  Zagospodarowano  teren wokół obiektu poprzez  wykonanie chodników i dojazdu do nowo wybudowanego obiektu, placu do przeprowadzania mszy polowych, dokonano nasadzeń. Przewidywany jest IV etap realizacji inwestycji w 2015 r., w zakresie rozbiórki kaplicy, (która funkcjonuje od 1964 roku), na jej miejscu powstaną kolumbaria na 592 urny, wykonane zostanie parking na 19 miejsc postojowych, chodniki, nasadzenia zieleni.

– Dzięki radnym Rady Miasta i prezydentowi Piły, którzy zabezpieczyli środki przez ostatnie trzy lata na tę inwestycję w budżecie, możemy dziś przeprowadzić uroczystości pogrzebowe w tym budynku. Inwestycja kosztowała 5 mln 700 tys. zł, było to nieporównanie taniej niż kosztorysy, które opiewały na wartość ok. 8 milinów – mówi Jerzy Mac, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. – Rocznie mamy pochówków na Cmentarzu Komunalnym w Pile ok. 600-700. Obecnie mamy przygotowane na pogrzeby ok. 15 tys. miejsc, które powinny starczyć na ok. 7-10 lat. Później od części ul. Przemysłowej mamy w planie przeznaczony kolejny teren, kilkanaście hektarów na poszerzenie Cmentarza. A tam miejsc będzie na kolejne 20-30 lat – dodaje Jerzy Mac.

Pierwsze uroczystości pogrzebowe odbędą się od 3 listopada 2014 roku.

(SE)

oddano_do_uzytku10

oddano_do_uzytku47 oddano_do_uzytku11 oddano_do_uzytku12 oddano_do_uzytku13 oddano_do_uzytku14 oddano_do_uzytku15 oddano_do_uzytku16 oddano_do_uzytku17 oddano_do_uzytku18 oddano_do_uzytku19 oddano_do_uzytku20 oddano_do_uzytku21 oddano_do_uzytku22 oddano_do_uzytku23 oddano_do_uzytku24 oddano_do_uzytku25 oddano_do_uzytku26 oddano_do_uzytku27 oddano_do_uzytku28 oddano_do_uzytku29 oddano_do_uzytku30 oddano_do_uzytku31 oddano_do_uzytku32 oddano_do_uzytku33 oddano_do_uzytku34 oddano_do_uzytku35 oddano_do_uzytku36 oddano_do_uzytku37 oddano_do_uzytku38 oddano_do_uzytku39 oddano_do_uzytku40 oddano_do_uzytku41 oddano_do_uzytku42 oddano_do_uzytku43 oddano_do_uzytku44 oddano_do_uzytku45 oddano_do_uzytku46