Piła. Potwierdź wolę wychowania przedszkolnego dla swej pociechy

potwierdz_wole

W dniach 10-16 kwietnia 2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przyjęcia do publicznego przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, zalecamy przesłanie potwierdzenia woli drogą elektroniczną na adres przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego numer PESEL. Wiadomość należy również podpisać imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej maila.

Jednocześnie informujemy, że brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w  ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Adresy e-mail publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina:
•    Publiczne przedszkole nr 1              e-mail: przedszkolenr1@asta-net.com.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 2              e-mail: kontakt@przedszkole2.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 3              e-mail: przedszkole03pila@gmail.com
•    Publiczne Przedszkole nr 4              e-mail: pp4@cuw.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 5              e-mail: dyrektor@przedszkole5.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 6              e-mail:przedszkole_publicznenr6@asta-net.com.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 7              e-mail: przedszkole7@pila.edu.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 11            e-mail: przedszkole@pp11.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 12            e-mail: przed12pila@gmail.com
•    Publiczne Przedszkole nr 13            e-mail: pp13@przedszkole13.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 14            e-mail: pp14@cuw.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 15            e-mail: pp15@cuw.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 16            e-mail: przedszkole1612@wp.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 17            e-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 18            e-mail: pp18@cuw.pila.pl
•    Publiczne Przedszkole nr 19            e-mail: przedszkole19@pila.edu.pl
•    Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 5               e-mail: sp5pila@op.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Piły