Piła. Seniorzy znów mogli zaprezentować swój dorobek artystyczny

Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III wieku to wydarzenie, które co roku organizuje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile. Niestety przez ostatnie dwa lata nie było możliwości spotkać się z powodu pandemii.  Tegoroczna XXI edycja odbyła się 26 sierpnia w Regionalnym Centrum Kultury  i zgromadziła wielu seniorów, ale też młodszych ludzi.

Piątkowe Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III wieku ma na celu pokazanie twórców środowisk seniorów działających w strukturze okręgu pilskiego swoich prac w różnych formach artystycznych, tj. malarstwo, rzeźba, korzenioplastyka, metaloplastyka, wikliniarstwo, gobeliniarstwo, koronkarstwo, decupage, różnego rodzaju hafty wyroby ze szkła, słomy, gipsu itp. Podczas Prezentacji na scenie RCK odbywały się m.in.  występy artystyczne zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów, kabaretów.

To wydarzenie nie było tylko okazją do zaprezentowania ciekawych pasji seniorów, ale również okazja wyjść z domów zobaczenia się ze znajomymi, poznania osób nowych, wzajemnych rozmów oraz integracji środowiska seniorów, które powodu pandemii, przez długi czas żyli w izolacji. Integracja osób starszych, często żyjących samotnie ma niewątpliwie ogromny wpływ na ich funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na ich stan psychiczny.

Sebastian Daukszewicz

pila_seniorzy_001

pila_seniorzy_002 pila_seniorzy_003 pila_seniorzy_004 pila_seniorzy_005 pila_seniorzy_006 pila_seniorzy_007 pila_seniorzy_008 pila_seniorzy_009 pila_seniorzy_010 pila_seniorzy_011 pila_seniorzy_012 pila_seniorzy_013 pila_seniorzy_014 pila_seniorzy_015 pila_seniorzy_016 pila_seniorzy_017 pila_seniorzy_018 pila_seniorzy_019 pila_seniorzy_020 pila_seniorzy_021 pila_seniorzy_022 pila_seniorzy_023 pila_seniorzy_024 pila_seniorzy_025 pila_seniorzy_026 pila_seniorzy_027 pila_seniorzy_028 pila_seniorzy_029 pila_seniorzy_030 pila_seniorzy_031 pila_seniorzy_032 pila_seniorzy_033 pila_seniorzy_034 pila_seniorzy_035 pila_seniorzy_036 pila_seniorzy_037 pila_seniorzy_038 pila_seniorzy_039 pila_seniorzy_040 pila_seniorzy_041 pila_seniorzy_042 pila_seniorzy_043 pila_seniorzy_044 pila_seniorzy_045 pila_seniorzy_046 pila_seniorzy_047 pila_seniorzy_048 pila_seniorzy_049 pila_seniorzy_050 pila_seniorzy_051 pila_seniorzy_052 pila_seniorzy_053 pila_seniorzy_054 pila_seniorzy_055 pila_seniorzy_056 pila_seniorzy_057 pila_seniorzy_058 pila_seniorzy_059 pila_seniorzy_060 pila_seniorzy_061 pila_seniorzy_062 pila_seniorzy_063 pila_seniorzy_064 pila_seniorzy_065 pila_seniorzy_066 pila_seniorzy_067 pila_seniorzy_068 pila_seniorzy_069 pila_seniorzy_070 pila_seniorzy_071 pila_seniorzy_072 pila_seniorzy_073 pila_seniorzy_074 pila_seniorzy_075 pila_seniorzy_076 pila_seniorzy_077 pila_seniorzy_078 pila_seniorzy_079 pila_seniorzy_080 pila_seniorzy_081 pila_seniorzy_082 pila_seniorzy_083 pila_seniorzy_084 pila_seniorzy_085 pila_seniorzy_086 pila_seniorzy_087 pila_seniorzy_088 pila_seniorzy_089 pila_seniorzy_090 pila_seniorzy_091 pila_seniorzy_092 pila_seniorzy_093 pila_seniorzy_094 pila_seniorzy_095 pila_seniorzy_096 pila_seniorzy_097