Pilska Dwójka wychowa przyszłe mistrzynie siatkówki

22 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile zostało zawarte porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Siatkowej reprezentowanym przez Janusza Polaszka – koordynatora wojewódzkiego SOS, Gminą Piła reprezentowaną przez prezydenta Piotra Głowskiego i dyrektorką szkoły Dorotą Frydrych o utworzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego.

Dzięki tej współpracy programem zostały objęte klasy sportowe siatkarskie na poziomie klas IV, V, VI i VII oraz II gimnazjum, trenujące  10 godzin w tygodniu.

Gmina zobowiązała się udostępniać obiekty sportowe, zapewnić uczniom jeden pełnowartościowy posiłek dziennie. Natomiast po stronie PZPS stoi m.in. zakup sprzętu, materiałów dydaktycznych, w tym sprzętu elektronicznego dla nauczycieli, a także opieki lekarza i fizjoterapeuty.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Nauczyciele realizujący program: Sławomir Świderski – koordynator, Tomasz Idzikowski – trener, Artur Pyszewski – trener.

To drugi Ośrodek Siatkarski w Pile pod opieką PZPS. Młode siatkarki wychowuje także Szkoła Podstawowa nr 5 (byłe Gimnazjum nr 4).

Dorota Semenov
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Piły

pilska_dwojka_wychowa00

pilska_dwojka_wychowa02 pilska_dwojka_wychowa01