Piotr Głowski mówił o projektowanym Ośrodku Radioterapii w Pile

Glowski_o_Osrodku_Radioterapii

Na briefingu prasowym, 5 października 2015 roku, Piotr Głowski, prezydent Piły przedstawił informacje na temat projektowanego Ośrodka Radioterapii w Pile.  Jak już wiemy w dniu 15.04.2013 r. zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, Wielkopolskim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu oraz Gminą Piła w sprawie utworzenia Ośrodka Radioterapii w Pile.  

Realizacja pilskiego ośrodka jest drugim – po ośrodku radioterapii w Kaliszu – etapem realizacji programu „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w zakresie radioterapii i onkologii w Województwie Wielkopolskim” uchwalonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Ośrodek Radioterapii powstanie na działce przy ul. Rydygiera w Pile. W dwukondygnacyjnym budynku Ośrodka na powierzchni 2823 m2 będą się znajdować m.in.: dwa bunkry dla akceleratorów wysokoenergetycznych, pomieszczenia symulatora i tomografu komputerowego, pracownia mammograficzna, gabinet ultrasonograficzny, gabinety lekarskie i zabiegowe, sala do telekonferencji (umożliwiająca zdalne konsultacje interdyscyplinarne) a także hostel dla pacjentów i gości, liczący 10 dwuosobowych pokoi. Przy budynku powstaną 43 miejsca postojowe. Przewiduje się, że Ośrodek będzie obsługiwał ok. 120-160 pacjentów dziennie. Planowane świadczenia Ośrodka obejmować będą procedury radioterapii onkologicznej, poradnictwo onkologiczne oraz szeroko rozumianą profilaktykę nowotworów złośliwych.

Planowane jest również utworzenie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile Oddziału Onkologii. Oddział liczący 22 łóżka będzie się znajdował na IV piętrze budynku A Szpitala, w miejscu obecnego Oddziału Nefrologii. Z Ośrodkiem Radioterapii Oddział zostanie połączony zamkniętym łącznikiem. Szacowane koszty robót budowlanych (bez wyposażenia medycznego) to:
– Ośrodek Radioterapii: 25 369 775 zł brutto
– Oddział Onkologii: 2 209 545 zł brutto

Na podstawie porozumienia Gmina Piła ogłosiła konkurs architektoniczny oraz zleciła jego zwycięzcy (Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska Sp. z o.o. Sp. k.) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Ośrodka Radioterapii i Oddziału Onkologii. Dokumentacja została wykonana i odebrana.

Dla obu części przedsięwzięcia (Ośrodka Radioterapii i Oddziału Onkologii) Starosta Pilski we wrześniu 2014 r. wydał prawomocne decyzje pozwolenia na budowę.

W marcu i kwietniu 2015 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji projektowej:
– Województwu Wielkopolskiemu – dokumentacja Ośrodka Radioterapii,
– Powiatowi Pilskiemu – dokumentacja Oddziału Onkologii.

W dniu 23.09.2015 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu ogłosiło przetarg na budowę Ośrodka Radioterapii. Przetarg nie obejmuje wyposażenia medycznego i meblowego. Termin składania ofert: 29.10.2015 r. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od podpisania umowy (tj. koniec 2017 r.) + ok. 2 miesiące na odbiory techniczne.

W latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia Gmina Piła przeznaczyła 867 600 zł, z których zostało sfinansowane m.in. zorganizowanie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej. W latach 2015-2017 w budżecie Gminy Piła na realizację przedsięwzięcia zostanie przeznaczona łączna kwota 1 632 400 zł, w ramach, której sfinansowana zostanie dotacja dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz nadzór autorski projektanta nad robotami budowlanymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” w latach 2015-2017 przeznaczono kwotę 37 389 603 zł.

(SE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *