Po sesji pełnej emocji, budżet miasta Piły na 2020 uchwalony!

Podczas wtorkowej (17 grudnia) sesji pilscy radni trzynastoma głosami „za” Koalicji Obywatelskiej przyjęli budżet miasta na 2020 rok.  Przeciwko było pięciu radnych a dwóch wstrzymało się od głosu. Byli to radni z Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia Samorządowego. Jedna osoba nie oddała głosu.  Kwotę dochodów budżetu ustala się na 2020 rok w wysokości 378.020.200 zł, a łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok ustala się wysokości 372.856.285,80 zł. Na inwestycje Miasto zaplanowało kwotę 44 miliony złotych.

Władze miasta musiały szukać sposobu na załatanie dziury w budżecie, która została spowodowana m.in. zmniejszonymi wpływami do budżetu miasta z podatku PIT, ze wzrostu płacy minimalnej, czy mniejszej subwencji oświatowej. Jak mówił prezydent Piły na tej sesji trzeba było podjąć kilka trudnych decyzji.  Jednak nie wszyscy radni to akceptowali. Dawno w sali obrad nie było aż tak zażartych dyskusji jak podczas tej grudniowej sesji.  Sala podzieliła się na dwie części: Koalicja Obywatelska, broniąca założeń przyszłorocznego budżetu, kontra opozycja zgłaszająca uwagi, zapytania i poprawki. Słowa, jakie tam padały głównie ze strony opozycji i ich zachowanie, które nie przystoi radnym można zobaczyć m.in. na nagraniach, które dostępne są w internecie i wyrobić sobie zdanie.

Cięcia, które tak oburzyły radnych PIS-u i PS dotknęły m.in. oświatę czy też funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – poprzez mniejszą dotację 400 tysięcy złotych. Mimo wielkich obaw radnych opozycyjnych filie w mieście będą dalej funkcjonować, a jedyna zmiana to czas ich pracy. Natomiast zwolnienie dotyczy jednej osoby.

Ale to nadal budżet inwestycyjny. Planuje się w nim m.in. przebudowę skrzyżowania ul. Roosevelta, Okólnej i Tucholskiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, budową energooszczędnego oświetlenia, budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Ważna inwestycja to rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej z budową skateplazy i toru rolkowego – inwestycja oczekiwana szczególnie przez dzieci i młodzież. Nie zabraknie również termomodernizacji budynków pilskich szkół i przedszkoli.

Sebastian Daukszewicz

po_sesji_budzet1_01

po_sesji_budzet1_16 po_sesji_budzet1_02 po_sesji_budzet1_03 po_sesji_budzet1_04 po_sesji_budzet1_05 po_sesji_budzet1_06 po_sesji_budzet1_07 po_sesji_budzet1_08 po_sesji_budzet1_09 po_sesji_budzet1_10 po_sesji_budzet1_11 po_sesji_budzet1_12 po_sesji_budzet1_13 po_sesji_budzet1_14 po_sesji_budzet1_15