Pobierz wniosek na „Mieszkanie na start”

pobierz_wniosek_mieszkanie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 505(74)16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie „Regulaminu wynajmowania lokali z zasobów Programu Wsparcia – Mieszkanie na Start” (http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=4065), Prezydent Miasta Piły ogłasza nabór wniosków o najem mieszkania z zasobów Programu Wsparcia Mieszkanie na Start. Nabór wniosków będzie trwał do 18 września 2018 r. (data wpływu do Urzędu lub nadania na poczcie). Mieszkania usytuowane są w nowobudowanym budynku mieszkalnym w Pile przy ul. gen. Władysława Andersa 5 a,b,c.

Wniosek o przydział mieszkania może złożyć przedsiębiorca zainteresowany przydziałem mieszkania dla swego pracownika.

Zgodnie z ww. zarządzeniem mieszkania przeznaczone są do oddania w najem młodym pracownikom poszukiwanym przez pilskich przedsiębiorców posiadającym specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Mieszkania będą oddawane w najem na okres maksymalnie 3 lat, z możliwością przedłużenia do 5 lat, za zapłatą czynszu najmu w wysokości 8,50 zł za m² powierzchni użytkowej (stawka czynszu nie zawiera w sobie opłat za dostawę mediów do wynajmowanego mieszkania).

Wnioski o najem mieszkania należy składać na specjalnym formularzu dostępnym na www.bip.pila.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły (pokój 327 III piętro). Wnioski, po ich formalnym sprawdzeniu, będą opiniowane przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski.

Wnioski należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (pokój 134 I piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Piły Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Staszica 10.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły – e-mail: wsl@um.pila.pl, tel. 67 210 42 73.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 505(74)16
Wniosek
Zarządzenie nr 1500(222)18

UM Piły