Podsumowano Rajd Seniorów

28 października w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Boh. Stalingradu 23 w Pile spotkali się uczestnicy III Turystycznego Rajdu Samochodowego „Reporter”, który odbył się 22 maja po Gminie Ujście. Spotkanie było okazją do wspomnień i podziękowań uczestnikom oraz organizatorem za możliwość wspólnej zabawy, a przy okazji zobaczenia piękna powiatu pilskiego. Jak było na trasie, gdzie załogi miały wykonać reporterskie zadania, można było zobaczyć na filmie przygotowanym przez pana Marka Plucińskiego.

Przypomnijmy, że trzecią edycje wygrała drużyna numer 6 w składzie: Władysław Jędrzychowski, Wiktoria Jędrzychowska, Jadwiga Jenczek, Zenon Jenczek.

– Rajd ten organizujemy przede wszystkim po to, aby seniorzy się integrowali i poznali naszą małą Ojczyznę. Chciałbym podziękować wszystkim naszym współorganizatorom, a szczególnie pani Esterze z Ujskiego Domu Kultury, za umożliwienie kontaktów z wszystkimi sołtysami z Gminy Ujście. Dziękuję ludziom miejscowym, bo gdyby nie oni to byśmy tego nie zobaczyli, co udało się zobaczyć i dowiedzieć. Dziękujęe koleżankom, które pomagały nam w organizacji oraz wszystkim uczestnikom tego rajdu, że bezpiecznie dojechaliście, do celu, że była frajda dla nas wszystkich. Nie tylko bawiliśmy się, ale na trasie czekały różne zadania, które udało im się rozwiązać – mówiła organizator, Krystyna Plucińska.

Podczas podsumowania tegorocznej edycji zaprezentował się zespół taneczny „Seniority” i Teatr Ruchu Balans w spektaklu „Rzeźby” w reżyseria i chorografii Danuty Kujawińskiej.

Impreza „Poznajemy Powiat Pilski”, w której udział wzięło 15 załóg samochodowych odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego Mirosława Mantaja, a współorganizatorem było m.in. Tętno Regionu (za co otrzymaliśmy podziękowania od organizatorów). Organizatorami rajdu byli: Uniwersytet III Wieku oraz Urząd Miasta i Gminy Ujście.

Organizatorzy nie chcą jeszcze zdradzić szczegółów odnośnie przyszłorocznej trasy, ale na pewno nie zabraknie pięknego krajobrazu powiatu pilskiego.

(SE)

podsumowano_rajd_seniorow10

podsumowano_rajd_seniorow43 podsumowano_rajd_seniorow11 podsumowano_rajd_seniorow12 podsumowano_rajd_seniorow13 podsumowano_rajd_seniorow14 podsumowano_rajd_seniorow15 podsumowano_rajd_seniorow16 podsumowano_rajd_seniorow17 podsumowano_rajd_seniorow18 podsumowano_rajd_seniorow19 podsumowano_rajd_seniorow20 podsumowano_rajd_seniorow21 podsumowano_rajd_seniorow22 podsumowano_rajd_seniorow23 podsumowano_rajd_seniorow24 podsumowano_rajd_seniorow25 podsumowano_rajd_seniorow26 podsumowano_rajd_seniorow27 podsumowano_rajd_seniorow28 podsumowano_rajd_seniorow29 podsumowano_rajd_seniorow30 podsumowano_rajd_seniorow31 podsumowano_rajd_seniorow32 podsumowano_rajd_seniorow33 podsumowano_rajd_seniorow34 podsumowano_rajd_seniorow35 podsumowano_rajd_seniorow36 podsumowano_rajd_seniorow37 podsumowano_rajd_seniorow38 podsumowano_rajd_seniorow39 podsumowano_rajd_seniorow40 podsumowano_rajd_seniorow41 podsumowano_rajd_seniorow42