Podziękowania za sztandar

Składamy serdeczne podziękowania fundatorom Sztandaru oraz instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom, które udzieliły pomocy i wsparcia podczas uroczystości nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Chodzieży.

Podzekowania_za_sztandar

Dzięki uprzejmości oraz udzielonemu wsparciu możliwe było przeprowadzenie tak wielkiej uroczystości, do której przygotowania trwały od kilku miesięcy a zaangażowanych było kilkadziesiąt osób i instytucji.

Na apel społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odpowiedziały następujące osoby, instytucje
i podmioty:

Fundatorzy sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży
Radni Powiatu Chodzieskiego
Gmina Budzyń
Gmina Margonin
Gmina Miejska w Chodzieży
Gmina Szamocin
Gmina Wiejska Chodzież
Radni Powiatowi Forum Samorządowo – Ludowego Rady Powiatu Chodzieskiego
Nadleśnictwo Podanin
Nadleśnictwo Sarbia
Parafianie św. Floriana w Chodzieży
OP NSZZ Solidarność Pożarnictwa Wielkopolski przy KP PSP w Chodzieży
Oddział Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Budzyń
ATA TECHNIK Sp. z o.o., Budzyń
BROMARGO Sp. z o.o, Margońska Wieś
EUROPOL Meble Polska Sp. z o.o. Sp. k., Podanin
FABRYKA KRZESEŁ BFM Jończyk Piotr Sp. z o.o., Szamocin
KABAT S.j. Tadeusz i Andrzej Kabat, Budzyń
KOMFORT ZPUH Jan Kubacki, Budzyń
LUMAG Sp. z o.o., Budzyń
POLIGRAF s. c. Drukarnia, Chodzież
POLSPORT Sp. z o.o., Szamocin
PRIMA Poland Sp. z o.o., Warszawa O/Sułaszewo
Spółdzielnia ADOROL w Adolfowie
TERRAZZO Jacek Kulupa, Kąkolewice
TOMEX A.J.C. Tomczyk Sp. j., Budzyń

Zawodnicy biorący udział w I Wiosennym Biegu Sztafetowym o Sztandar

Aleksandra Skonieczna, Piła
Alicja Olejniczak, Podanin
Barbara Jeska – Sell, Budzyń
Drusedau Sp. z o.o., Margonin
Elżbieta i Jerzy Skonieczni, Piła
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szamocin
Hanna, Jan Tomas, firma „Rolmet”, Szamocin
Izabela i Mariusz Matz Firma Sezam II, Chodzież
Janina i Jan Naranowicz, Poznań
Jerzy Kado, Margonin
Joanna i Leszek Naranowicz, Piła
Kablonex ZPHU Eugeniusz Nawrocki, Podanin
Kamil Woźniak, Chodzież
Karolina i Artur Binkowscy, Stróżewo
Koło nr 2 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Chodzieży
Krzysztof Sobisiak, Chodzież
Krzysztof Zawistowski, Miasteczko Krajeńskie
Maciej Zwierzykowski, Szamocin
Margostal – Rewolińscy s.j., Margonin
Marta Łochowicz, Chodzież
Młodzież ZSP im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
P.P.H.U. Marcin Twaróg, Szamocin
Paweł Kobus Zakład Stolarstwa Meblowego, Szamocin
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży
Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Budzyniu
Rada Rodziców przy ZSP im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
Rafał Mrowiński, Piła
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Margonin
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Chodzieski
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Oddział Powiatowy w Chodzieży

Wykaz osób i instytucji wspierających uroczystość nadania sztandaru
Chodzieski Dom Kultury
Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego
Grzegorz Kabat
Izba Muzealna Ziemi Margonińskiej
Jarosław Woźniczka
Kazimierz Żądło
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży
KOMFORT ZPUH Jan Kubacki, Budzyń
Kompania Honorowa Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu
Krzysztof Stępniewski
ks. Ireneusz Szypura – Kapelan chodzieskich strażaków
Licealiści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (klasy o profilu pożarniczo – ratowniczym)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
Młodzież i dzieci z Chodzieskiego Domu Kultury
Młodzież i dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży
Piotr Świergosz, Powiatowy Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Pracownicy oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
Sebastian Jach
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „PIŁA 1” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile
Stefan Rakoczy, Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Budzyniu
Straż Miejska w Chodzieży
Szamocińska Orkiestra Dęta
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej
Urząd Miejski w Chodzieży

oraz serdecznie podziękowania wszystkim mieszkańcom i uczestnikom uroczystości oraz festynu.

Podziękowania składają:

Julian Hermaszczuk – Starosta Chodzieski,
Mirosław Juraszek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
bryg. Przemysław Skonieczny – Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży.

sztandar_2

L.N.