Rusza projekt „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945”

Rusza_projekt_pila_na_zdjeciach
Chcesz poznać dawną Piłę z zupełnie innej perspektywy? Wesprzyj projekt „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945” i pomóż w wydaniu unikalnej książki, nad którą autorzy pracowali przez ostatnie 3 lata gromadząc w większości nieznane i nigdy niepublikowane materiały. Wspólnymi siłami możemy doprowadzić do wydrukowania książki w najbliższym czasie. Jeśli uda się w ciągu półtora miesiąca zebrać zakładaną kwotę, będziemy cieszyć się książką już w styczniu nadchodzącego roku.

Co chcemy osiągnąć?

Celem projektu jest wydrukowanie unikatowej książki dotyczącej lotniczych zdjęć Piły z lat 1914-1945. Książka jest już napisana, trwa skład, ostatnie uzupełnienia i korekty. Koszty składu i druku są na tyle duże, że jedynie wspólnymi siłami możemy spowodować, że ostatni etap powstawania książki potrwa krótko, a publikacja trafi w ręce miłośników dawnej Piły. Książka jest profesjonalnie przygotowana merytorycznie (o tym czytaj niżej) i technicznie – zakładamy druk na papierze kredowym o wysokiej, jakości i trwałą, twardą oprawę.

Budżet projektu

Zakładamy, że minimalny nakład umożliwiający (ze względów ekonomicznych i praktycznych)  druk książki to 300 egzemplarzy. Zebrane fundusze mają umożliwić opłacenie pracy grafików, składu i druku książki. Łączne koszty projektu graficznego, składu, tłumaczeń streszczeń, korekty, druku i oprawy oraz prowizji portalu PolakPotrafi.pl i Transferuj.pl (ok. 10% wartości projektu) to 18 tys. zł. Jednostkowy koszt druku egzemplarza wynosi 60 zł i jest to wyjściowa kwota, za którą wspierający projekt otrzyma egzemplarz książki.

Kim są autorzy książki?

Maciej Usurski – historyk, kustosz Muzeum Stanisława Staszica w Pile, uczestnik Spotkań Staszicowskich. Od 2002 r. publikuje artykuły w dwuroczniku „Zeszyty Staszicowskie”. Autor kilkunastu wystaw czasowych (m.in.: „Studnia nieszczęścia, czyli Piła w 1893 roku”, „Staszicowskie miejsca pamięci w Pile”, „Być narodowi użytecznym. Stanisław Staszic i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1800-1832”), współautor publikacji poświęconych historii Piły: monografii „Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000” i „Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944” (wspólnie z Rafałem Rutą). W latach 2013-2014 prowadził cykl gawęd poświęconych historii miasta w Muzeum Stanisława Staszica i Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile. Publikuje także w „Kronice Wielkopolski”.

Rafał Ruta – doktor nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo entomolog i przyrodnik, „po godzinach” regionalista i badacz historii Piły i okolic. Współautor książki „Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944” oraz artykułów publikowanych głównie w „Kronice Wielkopolski”, dotyczących m. in. biografii wybitnego przyrodnika, Richarda Frase i najstarszego planu Piły z 1805 r. (wspólnie z Maciejem Usurskim). Działa w Pilskim Kole Klubu Przyrodników.
Ks. Robert Kulczyński SDB – salezjanin – kapłan. Z zamiłowania historyk lotnictwa polskiego i pasjonat historii miasta Piły. Współautor książki „Lotnicza historia ziemi pilskiej 1910-1945”, która stała się punktem wyjścia dla obecnej publikacji. Autor artykułów o tematyce lotniczej publikowanych m.in. w czasopismach: „Aeroplan”, „Lotnictwo z Szachownicą”, „Avions”, kwartalnikach „Kronika Wielkopolski” czy „Grot Zeszyty Historyczne”. Ponadto swoje prace publikował również na łamach książek wydawanych przez Dolnośląską Akademię Lotniczą.

Zapraszamy na stronę przyjaciół książki „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945”, na której znajdziemy szczegółowe informacje o projekcie:

http://polakpotrafi.pl/projekt/pila-na-zdjeciach

Video z prośbą o wsparcie finansowe projektu
https://www.youtube.com/watch?v=-axsM23PTko#t=125

(SE)