Strzelanie 3 Majowe i Zielonoświątkowe połączone z zakończeniem grantu LGD

Pierwszy raz, od chwili reaktywacji Bractwa Kurkowego w Wysokiej, w ciągu jednego dnia przeprowadzono dwa zaległe strzelania statutowe: o godność Króla 3 Majowego oraz Króla Zielonoświątkowego. Stało się tak z powodu panującej w Polsce oraz na świecie pandemii koronawirusa.

Jednak, zanim bracia i zaproszeni goście przystąpili do strzelań, miało miejsce zakończenie i podsumowanie grantu na realizację zadania pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez rewitalizację obiektu Walochówka”. Dzięki środkom finansowym, pozyskanym z LGD, udało się pokryć blachodachówką dwie wiaty strzeleckie. Wydarzenie to zgromadziło liczną grupę sympatyków strzelectwa i kultywowania tradycji strzeleckich i patriotycznych. Oprócz członków Bractwa przybyli mieszkańcy gminy Wysoka, gmin: Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wyrzysk oraz Łobżenica. Uczestnicy imprezy zapoznali się z historią ruchu brackiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysockiego Bractwa Kurkowego, a także obiektami na Strzelnicy Walochówka. Zobaczyli również atrybuty władzy królewskiej, tj: łańcuch królewski, berło oraz armatę, która jest wierną repliką armaty z XIV wieku. Brat Prezes w swoim wystąpieniu zaakcentował historyczny charakter miejsca, będącego siedzibą wysockiego Bractwa, jako punktu zbornego i miejsca wymarszu Powstańców Wielkopolskich walczących w styczniu 1919 roku o powrót Wysokiej w granice Polski. Przedstawiono również zasady działania stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” i sposoby pozyskiwania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po części oficjalnej przystąpiono do strzelań do tarcz honorowych oraz dwóch tarczy królewskich. Do tarczy honorowej, ufundowanej przez Brata Andrzeja Oziminę, najlepszy okazał się Brat Roman Sadzak, który wyprzedził Brata Jana Jóźwinę i Józefa Lewandowskiego. Z kolei, w strzelaniu do tarczy honorowej Brata Tomasza Miedzińskiego, kolejność była następująca: Nikola, Brat Witold Krzyżosiak i Brat Andrzej Bator. Tarczę ufundowaną przez Brata Romana Rymarskiego zdobyła również Nikola, wyprzedzając Brata Romana Jopka i Wiktorię Schulz. Zwyciężczynią w strzelaniu do tarczy honorowej Brata Romana Szymańskiego była Dominika Skoczylas, która okazała się lepsza od Pawła Schulza i Wiktorii Schulz. Ostatnia z tarcz honorowych, której fundatorem był ich twórca, rzeźbiarz – Paweł Schulz trafiła do rąk Brata Romana Jopka, który wyprzedził Brata Jana Jóźwinę i najmłodszą uczestniczkę zawodów Celinkę Liebrecht.

W strzelaniu do tarczy Króla 3 Majowego najlepszy okazał się Brat Roman Jopek, I Rycerzem został Brat Mirosław Mantaj, a II Rycerzem Brat Jan Mrotek. Najważniejsze ze strzelań statutowych, o godność Króla Zielonoświątkowego, połączone z przywilejem noszenia tytułu Króla Bractwa Kurkowego w Wysokiej A.D. 2020 i Łańcucha Królewskiego, rozstrzygnął na swoją korzyść Brat Jan Jóźwina. I Rycerzem został Brat Tomasz Miedziński, a II Rycerzem Brat Waldemar Kotecki.

Jak zwykle, zawody zakończyło strzelanie do Kura. Tu najlepsza okazała się Zosia Miedzińska, która wyprzedziła swojego tatę Tomasza Miedzińskiego i Brata Romana Jopka.

M.M.

strzelanie_3_majowe

strzelanie_3_majowe_02 strzelanie_3_majowe_03 strzelanie_3_majowe_04 strzelanie_3_majowe_05 strzelanie_3_majowe_06 strzelanie_3_majowe_07 strzelanie_3_majowe_08 strzelanie_3_majowe_09 strzelanie_3_majowe_10 strzelanie_3_majowe_11 strzelanie_3_majowe_12 strzelanie_3_majowe_13 strzelanie_3_majowe_14 strzelanie_3_majowe_15 strzelanie_3_majowe_16