Święto Patronów Miasta Piły

24 czerwca Kościół katolicki wspomina św. Jana Chrzciciela, największego z proroków, który udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi i osobiście wskazał Go, jako zapowiadanego Zbawiciela świata.  Tego dnia po raz pierwszy w Pile odbyło się święto patronów naszego miasta: św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

– Jest to wielki dzień dla miasta Piły. Z wielkim trudem staraliśmy się w Stolicy Apostolskiej, aby ci święci zostali patronami naszego miasta. Dekret o nadaniu Pile świętych patronów odczytany został 18 maja 2013 roku, podczas mszy św. z okazji 500-lecia Piły. Dziś wyrażamy wdzięczność wobec nieba za tych świętych, od których możemy czerpać wzorce, siły. Myślami jesteśmy również przy nieistniejącym kościele. Św. Janów, który był w naszym mieście w miejscu obecnego hotelu Gromada – mówi ks. Stanisław Oracz, dziekan pilskiego dekanatu.

Świętowanie rozpoczęło się od wykładu pt. „W nurcie kultu i tradycji świętojańskiej”, który podczas Sesji Rady Miasta wygłosił Roman Chwaliszewski. O 18.00 w kościele św. Rodziny rozpoczęły się uroczystości religijne związane z Patronami Piły. Najpierw odbył się koncert Chóru PWSZ, a po występie chórzystów odprawiona został msza św., której przewodniczył Ks. Bp Ordynariusz Edward Dajczak w obecności duchowieństwa i przedstawicieli władz samorządowych. Po wspólnej eucharystii uczestnicy przeszli pod pomnik św. Jana II, gdzie odbyła się modlitwa dziękczynna za kanonizację JP II.

Św. Jan Chrzciciel syn Anny i Zachariasza, któremu Anioł zapowiedział, że „wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie” (Łk 1,14) – urodzony niedaleko Ain-Karim, uświęcony jeszcze w łonie matki podczas spotkania Elżbiety z Maryją. Jezus o Nim powiedział, że „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy niż Jan Chrzciciel” (Mt 11,11). Przez wiele lat żył na pustyni prowadząc surowe i proste życie. Jego misją było przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza; głosił słowo Boże z mocą, wzywał do nawrócenia i chrzcił wodą nad brzegami Jordanu. Został ścięty przez króla Heroda na prośbę Herodiady.

Św. Jan Ewangelista syn Zebedeusza i Salome, rybak galilejski, prawdopodobnie z Betsaidy. Początkowo był uczniem św. Jana Chrzciciela, po cudownym połowie ryb razem ze starszym bratem Jakubem stał się uczniem Jezusa, „uczniem, którego miłował Jezus”. Był świadkiem Przemienienia Jezusa na górze Tabor, spoczywał na piersi Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, trwał przy Jezusie podczas konania na Golgocie i tam otrzymał misję zaopiekowania się Maryją, jako Matką: „I od tej godziny wziął Ją uczeń do siebie”.

Przypominamy Dekret Stolicy Apostolskiej nadającej Pile Patronów: Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelistę, który został odczytany 18 maja 2013 r. pod figurą św. Jana Pawła II w Pile:

Wierni miasta Piły leżącego w granicach Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej szczerze czczą i pilnie zachowują kult świętego Jana, który poprzez działanie Ducha Świętego zasłynął w Panu tak wielką łaską. Stąd też biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, przyjmując wspólne wszystkim pragnienie, po uwzględnieniu opinii duchowieństwa i ludu bożego, zaaprobował wybór świętego patrona wyżej wymienionego miasta przed Bogiem. Tenże również listem z dnia 29 kwietnia 2013 roku zwrócił się z prośbą, by ów wybór i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z normami i ustanowieniami patronów. Zatem Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą uprawnień udzielonych przez ojca świętego Franciszka, wziąwszy pod uwagę powyższe uwagi i zważywszy na to, iż wybór i akceptacja dokonane zostały zgodnie z normami prawa, przychyla się chętnie do wyrażonej prośby oraz zatwierdza świętego Jana, jako patrona u Boga wiernych miasta Piły, leżącego w granicach wyżej wymienionej diecezji wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i przywilejami liturgicznymi zgodnie z istniejącymi przepisami, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień. W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 8 maja 2013 roku.

Sebastian Daukszewicz

swieto_Patronow_Miasta_Pily

swieto_patronow_miasta_pilyj19

swieto_patronow_miasta_pilyj10

swieto_patronow_miasta_pilyj11

swieto_patronow_miasta_pilyj12

swieto_patronow_miasta_pilyj13

swieto_patronow_miasta_pilyj14

swieto_patronow_miasta_pilyj15

swieto_patronow_miasta_pilyj16

swieto_patronow_miasta_pilyj17

swieto_patronow_miasta_pilyj18