UAM w konsorcjum Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych – niezwykłe szanse przed studentami Informatyki

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z uczelniami w kraju tworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

W środę 20 listopada minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni, w tym Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech).

– Pomysł Ministerstwa Cyfryzacji utworzenia Al Tech to bardzo dobra wiadomość dla kandydatów na studia z informatyki i matematyki naszego Uniwersytetu – komentuje prorektor UAM prof. Marek Nawrocki.  

Studenci informatyki, matematyki oraz prowadzonego przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile inżynierskiego kierunku technologie informatyczne, we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM, mogą liczyć na staże w wiodących uczelniach zagranicznych, praktyki w czołowych firmach branży IT, wykłady z najlepszymi ekspertami i zapraszanymi uczonymi. Uczelnie mają kształcić tak, aby absolwenci byli nie tylko znakomitymi informatykami, ale również osobami o szerszych umiejętnościach menadżerskich, zdolnymi do podejmowania wyzwań biznesowych i naukowych, w tym w ramach doktoratów wdrożeniowych. Cele Akademii są ambitne i niełatwe, ale w pełni zgodne z modelem kształcenia, jaki planujemy realizować w projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – dodaje prof. Marek Nawrocki.

Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Prowadzony przez Nadnotecki Instytutu UAM w Pile inżynierski kierunek technologie informatyczne powstał na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, a jego program uwzględnia teraźniejsze i przyszłe zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT. Za kształcenie osób, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego ziemi pilskiej oraz powołanie do życia i działanie Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile osadzonego w społeczeństwie północnej Wielkopolski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał w czwartkowy wieczór Nagrodę Honorową przyznaną przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski podczas XV edycji konkursu im. Stanisława Staszica.

M.G.

UAM_W_KONSORCJUM

UAM_W_KONSORCJUM_02