W tę sobotę kolejna edycja Międzyosiedlowego Turnieju Piłkarskiego w Pile

w_te_sobote_kolejna

Pod patronatem Tętna Regionu

W sobotę, 20 września, na boisku przy Zamenhofa w Pile (w razie niepogody wydarzenie przeniesione zostanie do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy przy ulicy Brzozowej 4) odbędzie się III edycja Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły, Radnych Rady Miasta Piły oraz mieszkańców osiedli Staszyce i Motylewo.

Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy w III edycji Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły, Radnych Rady Miasta Piły oraz mieszkańców osiedli Staszyce i Motylewo w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2000 i młodsi, 2002 i młodsi oraz 2004 i młodsi, umożliwienie sportowej rywalizacji między najmłodszymi adeptami piłki nożnej w Pile, promocja sportu i zdrowego trybu życia.

Uczestnictwo w turnieju jest całkowicie darmowe. Liczba startujących zespołów jest ograniczona, w każdej kategorii wiekowej startują maksymalnie cztery drużyny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin

III Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydent Miasta Piły, Radnych Rady Miasta Piły oraz mieszkańców osiedli Staszyce i Motylewo Rocznik 2000, 2002, 2004 – STASZYCE 2014

§ 1

1. Organizatorem turnieju jest SPH Credo Jacek Bogusławski w Pile zwane dalej Organizatorem. Współorganizatorem są  Radni Rady Miasta Piły: Paweł Jarczak, Jacek Bogusławski, mieszkańcy osiedli Staszyce i Motylewo.

2. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie zwycięzcy III Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta i Radnych Rady Miasta Piły oraz Mieszkańców osiedli Staszyce i Motylewo w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2000 i młodsi, 2002 i młodsi oraz 2004 i młodsi,

b) umożliwienie sportowej rywalizacji między najmłodszymi adeptami piłki nożnej w Pile,

c) promocja sportu i zdrowego trybu życia.

§ 2

1. Turniej rozegrany zostanie dnia 20 września 2014 roku, na boisku przy ul. Zamenhofa w Pile w godz. 09.00-14.30.

2. Uczestnictwo w turnieju jest całkowicie darmowe. Liczba startujących zespołów jest ograniczona, w każdej kategorii wiekowej startują cztery drużyny – decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników turnieju oraz opiekunów drużyn poczęstunek oraz napoje.

§ 3

1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące pilskie osiedla. Rywalizacja toczyć się będzie w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2000 i młodsi, rocznik 2002 i młodsi oraz rocznik 2004 i młodsi. Ustalenie terminarza rozgrywek dokona Organizator, a o jego wynikach powiadomi wszystkich trenerów pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w przeddzień turnieju.

2. Każda drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie 10 zawodników/zawodniczek urodzonych w danym roku lub młodszych. W składzie każdej drużynie musi występować dziewczyna, która w każdym meczu jest zobowiązana przebywać na boisku co najmniej 3 minuty. Czytelnie wypełniony arkusz zgłoszeniowy powinien zawierać: – nazwę drużyny i osiedla, które reprezentuje,

– imienną listę zawodników, rocznik oraz nazwisko i nr telefonu trenera/opiekuna drużyny.
Zgłoszenia do turnieju  przyjmowane będą  do 16.09.2014 r.

Zgłoszenie należy przesłać do Wiesława Powalisz na adres: powalisz62@wp.pl, telefon kontaktowy: 531 547 700.

Za zgodność listy zgłoszeniowej odpowiada pełnoletni opiekun, który składa czytelny podpis pod listą zawodników.

Wszystkich zgłoszonych do turnieju zawodników obowiązuje przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w turnieju na formularzu Organizatora.

3. Mecze rozgrywane będą w 4 – zespołowych grupach wiekowych, w systemie każdy z każdym, 1 x 15 minut (rocznik 2000 i 2002 ), 1 x 12 minut  (roczniki 2004), po 5 zawodników + bramkarz w jednej drużynie na boisku, zmiany zawodników – „lotne”.

4. W trakcie gry obowiązują tradycyjne zasady gry w piłkę nożną respektowane przez Polski Związek Piłki Nożnej.

5. Auty wykonywane są tradycyjnie, wyrzutem piłki rękoma zza głowy.

6. Kary minutowe według uznania sędziów prowadzących mecze, 1 lub 2 minuty.

7. W przypadku jednakowej liczby pkt. o miejscu w grupie decyduje wynik meczu bezpośredniego, następnie lepszy stosunek bramek, większa ilość strzelonych bramek a w przypadku braku rozstrzygnięcia – losowanie.

8. Odpowiedni rozkład meczowy otrzyma przed rozpoczęciem turnieju każdy z trenerów/opiekunów wraz z regulaminem i innymi dokumentami dotyczącymi turnieju.

9. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem formuły rozgrywania zawodów oraz jego regulaminu.

10. Inne ustalenia: – opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania wszystkich legitymacji szkolnych swoich zawodników, a w szczególności przed i w trakcie rozgrywania każdego meczu. Ważna legitymacja musi posiadać pieczęć szkoły wraz z zapisem daty ważności na obecny rok szkolny, – w przypadku braku legitymacji lub stwierdzenia udziału zawodnika lub zawodników starszych niż przewiduje regulamin, drużyna zostaje natychmiast zdyskwalifikowana bez względu na to w jakiej rundzie turnieju zostanie to stwierdzone, – zawodnik zgłoszony do gry w jednym zespole nie ma prawa grać w innej drużynie zgłoszonej do turnieju. Stwierdzenie ww. incydentu spowoduje natychmiastową dyskwalifikację drużyny, do której zawodnik nie został zgłoszony a wziął udział w jej meczu, – pełnoletni opiekun zespołu ma obowiązek reprezentowania swojej drużyny w czasie całego w turnieju, – każdy zespół musi posiadać jednolite stroje, – drużyny ponoszą odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia wynikłe na skutek użytkowania szatni lub urządzeń znajdujących się na boisku.

UWAGA: Zebranie opiekunów drużyn w przeddzień turnieju, tj. w piątek 19.09.2014 r. o godz. 16.00 na boisku przy ul. Zamenhofa, na którym zostanie przedstawiony program minutowy turnieju.

§ 4

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

mm