Więźniowie będą pracować w Lasach Państwowych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Więźniowie będą pracować w Lasach Państwowych

  21 września 2021 r. Andrzej Brusiło Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz płk Jarosław Bansik Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie podpisali porozumienie, dotyczące współpracy w ramach programu „Praca dla więźniów”. Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach w leśnych.

  Umożliwienie pracy osadzonym ma na celu ponowne ich przystosowanie do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej. Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody.

  RDLP w Pile

  #LasyPaństwowe #SłużbaWięzienna #Koszalin

  wiezniowie_beda_pracowac1_01

  wiezniowie_beda_pracowac1_03 wiezniowie_beda_pracowac1_02