Zwyciężyli najlepsi!

Wśród 25 drużyn, reprezentujących klasy „policyjne” z całej Polski, które gościły w Pile podczas VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, organizowanego w dniach 5 – 6 czerwca br. w pilskiej Szkole Policji, wyłoniono tę najlepszą, która przez najbliższe 12 miesięcy będzie nosiła tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2014”. Zwycięzcami Turnieju okazali się – zdobywając zaszczytny tytuł i 424 punkty w klasyfikacji generalnej – uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

zwyciezcy_szkola_policja_pil1

Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, który wręczyli Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki oraz Dyrektor ZSP nr 2 w Pile, Maria Kubica, nagrodą rzeczową, ufundowaną przez organizatorów Turnieju oraz pamiątkowym dyplomem.

Tuż za nimi, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, zdobywając 419 punktów oraz puchar ufundowany przez Komendanta Szkoły Policji w Pile, pamiątkowy dyplom, a także nagrody ufundowane przez Starostę Pilskiego Mirosława Mantaja.

Trzeci stopień podium zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, która zdobyła 413 punktów w klasyfikacji generalnej, puchar ufundowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego oraz dyplom.

Trzej najlepsi zawodnicy w konkurencjach: sprawdzian wiedzy i test sprawności fizycznej zostali uhonorowani złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami ufundowanymi przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez Studio Promocyjno-Handlowe „CREDO” oraz firmę „PILTECH”.
W tej ostatniej konkurencji puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego, oraz nagrodę od Cyfrowego Polsatu otrzymała Monika Cmoczek (XIV LO w Katowicach), która najszybciej, spośród dziewcząt, pokonała tor przeszkód.

W klasyfikacji drużynowej konkurencji Test umiejętności strzeleckich, zawodnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „SYGNAŁ” w Warszawie.

W konkurencji Test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w klasyfikacji drużynowej zawodnicy uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej konkurencji Sprawdzian z zakresu ogólnej wiedzy o Policji, zawodnicy zostali odznaczeni złotym, srebrnym i brązowym medalami, ufundowanym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, nagrodami ufundowanymi przez Cyfrowy Polsat oraz dyplomami. W kwalifikacji drużynowej konkurencji Sprawdzian z zakresu ogólnej wiedzy o Policji zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.
Wszyscy uczestnicy Turnieju oraz biorące w nim udział szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W ceremonii zakończenia uczestniczyli m.in. Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki, Starosta Pilski Mirosław Mantaj, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Beata Różniak – Krzeszewska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile mł. bryg. Rafał Mrowiński, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile Maria Kubica, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu podinsp. Piotr Mania oraz Beata Perkowska z Miesięcznika Komendanta Głównego Policji POLICJA 997, wszystkie turniejowe drużyny wraz z opiekunami, zaproszeni goście, kadra nauczycielska, słuchacze Szkoły Policji oraz młodzież z klas „policyjnych”.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile, które spotkały się z ciepłym przyjęciem zgromadzonej publiczności.
VI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych został organizowany już po raz szósty przez pilską Szkołę Policji we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile i odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji, Starosty Pilskiego, Prezydenta Miasta Piły oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Szkole Policji w Pile. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła Telewizja Asta oraz portal Asta24.]

zwyciezcy_szkola_policja_pila_2

zwyciezcy_szkola_policja_pila_3
Anna Fons