Absolutorium dla prezydenta Piły! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Absolutorium dla prezydenta Piły!

  Niespodzianki nie było. Prezydent Piotr Głowski otrzymał absolutorium od rady miasta Piły. Zanim odbyło się głosowanie, radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok, z informacją o stanie mienia Gminy Piła w 2016 roku, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły w sprawie udzielenia absolutorium. Głosowanie za przyjęciem budżetu za rok 2016 i udzielenie absolutorium prezydentowi Piotrowi Głowskiemu zakończyło się wynikiem: 21 głosów za i 2 wstrzymujące się.

  Po głosowaniu prezydent zebrał gratulacje od przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych oraz podziękował za udzielone absolutorium. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich pracowników UM, jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do kolejnego pozytywnego wykonania budżetu.

  Ponadto na XXXV sesji Rady Miasta Piły podjęto m.in. uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Piła w sezonie kąpielowym od 15 czerwca do 15 września 2017 r. (Jezioro „Płotki”, Jezioro „Piaszczyste”), uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Hotelu Gromada Piła przy Alei Piastów 15 w Pile, oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (w której m.in. jest zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach sportów żużlowych – kwota 500.000 zł).

  (SE)

  absolutorium_dla_prezydenta00

  absolutorium_dla_prezydenta32 absolutorium_dla_prezydenta01 absolutorium_dla_prezydenta02 absolutorium_dla_prezydenta03 absolutorium_dla_prezydenta04 absolutorium_dla_prezydenta05 absolutorium_dla_prezydenta06 absolutorium_dla_prezydenta07 absolutorium_dla_prezydenta08 absolutorium_dla_prezydenta09 absolutorium_dla_prezydenta10 absolutorium_dla_prezydenta11 absolutorium_dla_prezydenta12 absolutorium_dla_prezydenta13 absolutorium_dla_prezydenta14 absolutorium_dla_prezydenta15 absolutorium_dla_prezydenta16 absolutorium_dla_prezydenta17 absolutorium_dla_prezydenta18 absolutorium_dla_prezydenta19 absolutorium_dla_prezydenta20 absolutorium_dla_prezydenta21 absolutorium_dla_prezydenta22 absolutorium_dla_prezydenta23 absolutorium_dla_prezydenta24 absolutorium_dla_prezydenta25 absolutorium_dla_prezydenta26 absolutorium_dla_prezydenta27 absolutorium_dla_prezydenta28 absolutorium_dla_prezydenta29 absolutorium_dla_prezydenta30 absolutorium_dla_prezydenta31