Co kryją lasy. Warsztaty archeologiczne | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Co kryją lasy. Warsztaty archeologiczne

  27 maja br. w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek oraz na terenie Nadleśnictwa Sarbia odbyły się pierwsze warsztaty dla studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  pn. „Co archeolog musi wiedzieć o lasach” zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile w porozumieniu z UAM w Poznaniu.

  W CPLP Goraj – Zamek gościliśmy wykładowców oraz studentów Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. dr hab. Andrzej Michałowski UAM w Poznaniu, prof. dr hab. Marcin Ignaczak UAM w Poznaniu, dr Jakub Niebieszczański UAM w Poznaniu, dr Anna Skowronek UAM w Poznaniu, dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile oraz Pani Agata Wąsewicz-Madejek z Instytutu Pamięci Narodowej. Warsztaty otworzył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Marcin Chirrek, który przywitał przybyłych gości oraz przedstawił cele spotkania.

  Wykłady wygłosili:

  •    Rafał Deus z RDLP w Pile pt. „Planowanie zadań gospodarczych i ochronnych – plany urządzania lasu”,

  •    Michał Krzysztofik z RDLP w Pile pt. „Gospodarka leśna – realizacja zadań gospodarczych,

  •    Magdalena Lubińska z RDLP w Pile pt. „Inwestycje leśne budownictwo drogowe, zbiorniki p.poż., obiekty małej retencji”,

  •    dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile pt. „Archeologia i leśnictwo możliwości współpracy, realizowane działania”,

  •    Damian Szcześniak Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia pt. „Badania archeologiczne – stanowisko Mirosław”.

  Po części kameralnej odbyła się część terenowa w Nadleśnictwie Sarbia, w Leśnictwie Szkalarnia. Nadleśniczy Damian Szcześniak zapoznał słuchaczy z zasobem stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Sarbia oraz prowadzonymi pracami gospodarczymi w nadleśnictwie. Przybliżył prace związane z inwestycjami drogowymi oraz opowiedział o obiektach małej retencji.

  Głównym celem warsztatów było przybliżenie studentom archeologii specyfiki prowadzonej gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe. W przedstawionych wykładach podkreślano fakt istnienia znacznej liczby nieodkrytych jeszcze stanowisk na terenach leśnych oraz pojawienia się nowych metod ich znalezienia. Zwracano uwagę na ogromną rolę, jaką pełnią lasy w zabezpieczaniu stanowisk archeologicznych. Wystąpienia prelegentów pozwoliły uświadomić słuchaczom, że cenne zabytki archeologiczne mogą być tuż obok nas, dlatego współpraca leśników i archeologów celem poznania historii naszych terenów jest bardzo ważna.

  Podsumowując spotkanie dr Jarosława Rola z Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, powiedział do uczestników warsztatów – „Pociąg pod tytułem archeologia leśna właśnie rusza… nie zapomnijcie do niego wsiąść!”.

  Życzymy ciekawej podróży.

  Maria Bajsarowicz
  RDLP w Pile
  Foto: R. Cieślak

  co_kryja_lasy

  co_kryja_lasy_02 co_kryja_lasy_03