Jest już Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Jest już Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii w Pile

2 października 2019 roku na ul. Na Leszkowie 4 odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii przy spółce Gwda w Pile. Miejsca, w którym pracownicy naukowi, studenci będą opracowywać nowe, tańsze i bardziej ekonomiczne panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne solarne i elektrownie wiatrowe. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z umową podpisaną w dniu 8 listopada 2018 roku, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”. Całkowita wartość projektu:  848 657,17 zł. Wkład własny GWDA sp. z o.o.: 137 993,05 zł.

- Jest to jeden z pierwszych obiektów instalacji badawczo-rozwojowych OZE w Polsce. Gospodarka komunalna raczej była w tym obszarze dosyć uśpiona. My w Pile bardzo mocno to zmieniamy. To właśnie gospodarka miejska ma być tym czynnikiem, który napędza rozwój, pokazuje nowe kierunki czy bada nowe trendy. Miasto Piła to jest miasto, które będzie w najbliższej przyszłości czyniło dynamiczne kroki w stronę energetycznej niezależności. Ten obiekt, który widzimy ma być pewnego rodzaju drogowskazem, poligonem badawczym, jak te kroki bezbłędnie wykonane. To nie jest obiekt, który wytwarza energię na inne cele niż naukowe. Tutaj uczymy się jak to robić – mówi Tomasz Wojciechowski, prezes spółki GWDA.

W skład Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE  wchodzą dwa rzędy paneli fotowoltaicznych w ilości 20 sztuk o łącznej mocy 5 kW, wieża wiatrakowa wraz turbiną siłowni wiatrowej (wysokość wieży 10 metrów, moc turbiny 5 kW), która służyć będzie do przekształcania siły wiatru do napędu pomp w gospodarce wodno-ściekowej, oraz kontener biurowy, w którym prowadzone będą badania nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Ponadto centrum zostało wyposażone w mikroskop sił atomowych oraz symulator słońca (niezbędne do badań powierzchni fotowoltaicznych), silniki powietrzne służące do badania wykorzystania energii sprężonego powietrza oraz zbiorniki ciśnieniowe, które posłużą do przechowywania sprężonego powietrza, niezbędnego do badań naukowych.

Dzięki tej inwestycji studenci kierunku elektrotechnika, (którzy kształcą się na specjalności związanej z odnawialnymi źródłami energii), uczniowie szkół średnich oraz osoby zajmujące się zawodowo tematyką OZE, będą mogli uzyskać dodatkową, specjalistyczną wiedzę i umiejętności.

- Nasza Uczelnia dzięki temu projektowi uzyskuje dostęp do bardzo nowoczesnej aparatury naukowej, która będzie w przyszłości służyła zarówno pracownikom naukowym i studentom. Będą oni mogli wykonywać, miejmy nadzieję, prace licencjackie, a może w przyszłości prace inżynierskie, natomiast w dalszej przyszłości – jak będą środki – prace doktorskie. Jednym z ciekawszych urządzeń jest mikroskop sił atomowych, który jest nowoczesnym przyrządem i z punktu badania materiałów, które wykorzystywane są w fotowoltaice umożliwi rozpoznanie i  bardziej dokładne zbadanie struktury tych materiałów – dodaje prof. nadzw. dr Stanisław Różański, Kierownik Pracowni Matematyki, Fizyki i Chemii Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Umowę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy, której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”  podpisano 8 listopada 2018 roku.

Całkowita wartość projektu:  848 657,17 zł .Całkowita kwota dofinansowania: 551 972,13 zł w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 551 972,13 zł .Wkład własny GWDA sp. z o.o.: 137 993,05 zł.

Projekt ten, został zrealizowany na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile (obecnie Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile) i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

Sebastian Daukszewicz
Fot. (SE) & mm

jest_juz_centrum1_01

jest_juz_centrum1_15 jest_juz_centrum1_02 jest_juz_centrum1_03 jest_juz_centrum1_04 jest_juz_centrum1_05 jest_juz_centrum1_06 jest_juz_centrum1_07 jest_juz_centrum1_08 jest_juz_centrum1_09 jest_juz_centrum1_10 jest_juz_centrum1_11 jest_juz_centrum1_12 jest_juz_centrum1_13 jest_juz_centrum1_14