Wielkopolska – w tym Piła – stawia na wodór! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Wielkopolska – w tym Piła – stawia na wodór!

W maju 2019 roku została powołana Wielkopolska Platforma Wodorowa – zespół, który inicjuje rozwój nowej Inteligentnej Specjalizacji, zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”. Zespół stanowi ciało doradcze, które wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem działania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

25 listopada w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury odbyła się konferencja prasowa z udziałem członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej Jacka Bogusławskiego, prezydenta Piły  Piotra Głowskiego, oraz członków  Wielkopolskiej Platformy Wodorowej:  Grzegorza Marciniaka (prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski) i  Tomasza Wojciechowskiego ( prezesa spółki Gwda).

Podczas spotkania wspomniani wyżej panowie podzielili się informacjami na temat podejmowanych działań przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także lokalne samorządy, związanych z promocją i rozwojem technologii wodorowych w naszym regionie. Ponadto przedstawiono ankiety (poniżej na grafikach) dotyczącej stanu wiedzy i zainteresowania tematyką wodorową wśród grupy 60 respondentów.

- Dwa lata temu zaczęliśmy mówić o technologiach wodorowych o tym jak dzięki wodorowi nasza Wielkopolska może się zmieniać. Także chcieliśmy uzyskać od społeczeństwa czy są jakieś dziedziny, o których warto powiedzieć, lub o których zapomnieliśmy, aby tę technologię wodorową wdrażać w Pile, Wielkopolsce. Ponadto przeprowadziliśmy ankiety wśród osób, które nie miały kontaktu z technologiami wodorowymi. Zadaliśmy im sześć pytań. Jednym z pytań było czy uważasz, że gospodarka na wodorze to gospodarka przyszłości? Aż 78 % odpowiedziało, że Tak. A na pytanie, czy wodór jest paliwem przyszłości?  TAK odpowiedziało 85 %. Po wysokich odpowiedziach na TAK cieszę się, że Wielkopolska Platforma Wodorowa już przynosi zamierzony efekt. Mam nadzieję, że budżet unijny nie zostanie przez nasz kraj zawetowany i znajdą się środki na technologie wodorowe – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Miasto Piła, wraz z Koninem i Poznaniem, ma być liderem „wodorowej rewolucji” w Wielkopolsce.

- Z takimi projektami trudnymi w przygotowaniu i wdrożeniu mamy teraz do czynienia. Można to porównywać do czasów kiedy para zaczęła napędzać maszyny. Dzisiaj jesteśmy przed kolejnym takim skokiem, okresem nowej pary, wodorem. Przygotowania, które się toczą w naszym samorządzie, spółce Gwda, u naszych partnerów są jeszcze niewidoczne. Ale od dwóch lat bardzo intensywnie przygotowujemy nie tylko projekty wnioski, ale również takie działania, które umożliwią w najbliższej perspektywie unijnej je wdrożyć.  Wielkopolska ma być liderem. W Koninie ma być ta część przemysłowa a w Pile od samego początku mówiliśmy, że chcemy zrobić coś  nie tylko w skali kraju a Europy, czyli pokazać nie tylko proste zagospodarowanie wodoru w komunikacji miejskiej, ale też w gospodarce komunalnej. Jednym z projektów są Zielone Wzgórza. To, co robimy to poszukiwanie drogi, który jakiś etap przeskoczy. Dzisiaj wymienia się piece węglowe na piece gazowe, aby np. mieć czyste powietrze i to też jest przeskok technologiczny. My chcemy iść dalej, aby przeskoczyć gaz. Chcemy zatrzymywać energię w gospodarstwach domowych. Dzięki unijnym środkom będzie nas stać na technologie wodorowe. To nie jest kwestia przyszłości. Chcemy to wdrożyć w najbliższych 2-3 latach. A kolejne do 10 lat. Tak, aby na koniec powiedzieć, że jesteśmy zero emisyjni – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Jak zaznaczył prezes Wojciechowski wszelkie inicjatywy, które podejmuje spółka Gwda, mają ochronić naszą planetę środowisko przed tragiczną sytuacją klimatu. Tych projektów jest kila, które główne  dotyczą odnawialnych źródeł energii i ich aplikacjach w organizmie miejskim, tkance komunalnej w różnego typu zastosowaniach.

- Wodór nie jest celem spółki Gwda, ale wodór jest mostem, dzięki któremu będziemy mogli przejść z układu klasycznego gospodarki liniowej – gdzie zużywa się i wyrzuca gigantyczne ilości zasobów napędzanych odnawialnymi źródłami ze zdolnością magazynowania i przechowywania  energii  gospodarki w obiegu zamkniętym – tłumaczy Tomasz Wojciechowski , prezes Gwdy.

Wielkopolska Platforma Wodorowa chce pokazać przemysłowi, firmom jak pokazać technologicznego przeskoku do czegoś, na czym będzie można zarabiać na czystej energii, a nie tylko narzekać na podwyżki. Dlatego Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski chce pokazywać przykłady zastosowania technologii wodorowej, które są już  na świecie. Tak, aby firmy mogły być zero emisyjne nieszkodliwe na środowiska.  Wszystkie firmy chętne, które chcą uczestniczyć w projekcie mogą zgłaszać się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie działa na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie, organizując szereg wydarzeń, w tym konferencji i spotkań poświęconych tematyce wodorowej.

Warto wspomnieć tutaj o zorganizowanej pod koniec 2018 r. wspólnie z Parlamentem Europejskim, w ramach pilotażowego projektu “Science meets Parliaments – Science meets Regions”, konferencji „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego – kierunek wodór”, której celem było podniesienie świadomości i edukacji społeczeństwa na temat wodoru. Kolejną inicjatywą była organizacja na początku 2019 r. wraz z Miastem Piła konferencji „POLSKA 2050: zeroemisyjny samorząd – Miasto Piła i subregion”. Wydarzenie było okazją do podjęcia dyskusji nad potencjałem wykorzystania technologii wodorowych w Subregionie Pilskim w oparciu o odnawialne źródła energii, w celu budowy pozycji lidera wśród samorządów lokalnych w Polsce, stawiających na rozwój gospodarki z uwzględnieniem poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców. Natomiast w maju w ramach targów EXPOPOWER odbyła się konferencja „Meet Hydrogen: H2 Wielkopolska”, podczas której omówione zostały możliwości zastosowania wodoru w Polsce i na świecie, ekonomiczne i ekologiczne perspektywy wykorzystania wodoru oraz komercyjne zastosowanie wodoru w gospodarce.

W maju 2019 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu wielopłaszczyznowej platformy współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych pod nazwą Wielkopolska Platforma Wodorowa. Jest to zespół, który inicjuje rozwój nowej Inteligentnej Specjalizacji, zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”. W ramach Platformy funkcjonują cztery Panele: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych, Obywatelski, a ich członkowie spotykają się raz w miesiącu na posiedzeniach oraz raz w roku podczas Zgromadzenia Ogólnego. Pomimo trwającej ogólnoświatowej pandemii, Samorząd Województwa popularyzuje wdrażanie technologii wodorowej w regionie organizując spotkania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w formie webinariów, na które zapraszani są polscy i zagraniczni eksperci, reprezentujący m.in. Manchester Metropolitan University, Hydrogen Society of Australia, Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju.

Wielkopolska jest na początku „wodorowej rewolucji” i chętnie korzysta z doświadczeń innych, poszukując inspiracji do dalszych działań wśród partnerów zaangażowanych w promocję i rozwój technologii opartych na zastosowaniu wodoru. Celowi temu służą wizyty studyjne przedstawicieli województwa reprezentujących wielkopolskie samorządy, naukę i biznes w Australii, Japonii, Hiszpanii, Niemczech, gdzie podczas spotkań z władzami regionów, przedsiębiorcami i naukowcami zapoznają się z możliwością wykorzystania dostępnej infrastruktury, rozwijania ekosystemu innowacyjnych firm, start-up`ów i instytucji naukowych w budowie nowoczesnej gospodarki opartej o technologie przyszłości.

„Rewolucję wodorową” w Wielkopolsce wspierają dwa projekty finansowane ze środków regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+. Pierwszym jest „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, którego celem jest promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich MŚP na arenie międzynarodowej, poprzez wspieranie tworzenia regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej. Projekt jest nowatorski ze względu na podejście do promocji gospodarczej regionu poprzez niszową, wysoce technologiczną specjalizację, która z powodzeniem staje się wyróżnikiem podobnych Wielkopolsce regionów i całego świata. Drugi projekt pod nazwą „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” zakłada wsparcie przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowoprzemysłowych w procesie wypracowywania nowych innowacyjnych projektów o znacznym potencjale komercyjnym, mającym w przyszłości stanowić „koło zamachowe” wielkopolskiej gospodarki. W ramach projektu planowane są m.in. audyty w firmach mających potencjał do skutecznego konkurowania na mapie wodorowej świata.

STAN WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA – BADANIE

29 września 2020r. odbyła się konferencja inaugurująca kampanię informacyjno-promocyjną projektu „Gospodarna 2050 – H2 Wielkopolska” (WRPO 1.4.2). W celu poznania stanu wiedzy i zainteresowania tematyką wodorową Departament Gospodarki przeprowadził ankietę wśród wybranej grupy pracowników. Tematyka przedmiotowego badania ankietowego była powiązana zakresem tematycznym ww. konferencji. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online w terminie 13.10-28.10.2020 r. Ankieta składała się 6 pytań dotyczących gospodarki wodorowej, w tym 3 z nich były pytaniami zamkniętymi. Pozostałe 3 pytania zostały zadane w formie pytań otwartych. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział łącznie 60 respondentów, z czego 28 odpowiedzi zostało udzielonych przez pracowników UMWW. Badana grupa wybrana została losowo, a pracownicy UMWW to osoby, które nie zajmują się zawodowo tematyką nisko i zeroemisyjną.

PODSUMOWANIE

Gospodarka wodorowa i wykorzystanie technologii wodorowych to tematy, które zyskują coraz większą popularność i zainteresowanie opinii publicznej. Respondenci ankiety mają w większości pozytywne skojarzenia z przedstawionymi definicjami i dostrzegają rozwój gospodarki wodorowej jako przyszłość sektora gospodarczego. Należy jednak podkreślić, że część ankietowanych utożsamia hasło „gospodarka wodorowa” z popularniejszymi i już funkcjonującymi szeroko w społeczeństwie pojęciami, takimi jak ekologia, czyste środowisko, innowacje, czy postęp, nie ustosunkowując się do szerokiego wykorzystania samego wodoru w rozwoju społeczno-gospodarczym. Badane osoby w swoich odpowiedziach często poruszały temat praktycznego sposobu użytkowania wodoru i możliwości, które pozwolą na wymierne korzyści dla nich lub szerzej ujmując – dla regionu. Tematyka bezpieczeństwa wodoru została zasygnalizowana, lecz nie stanowiła głównego obszaru zainteresowania respondentów. Negatywny stosunek do badanej tematyki posiada zdecydowana mniejszość respondentów. Dodatkowo część badanych osób nie posiada żadnej wiedzy dot. gospodarki wodorowej, ale i problematyka ta nie jest obszarem ich zainteresowania. Należy jednak podkreślić, że sam fakt wypełnienia ankiety nt. gospodarki wodorowej oznacza pewne zainteresowanie tematyką wodoru. Ankieta wykazuje, że upowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwości rzeczywistego wykorzystywania wodoru dla rozwoju regionu jest jedną z ważniejszych kwestii dla osób, które nie są profesjonalnie związane z tą tematyką i nie posiadają eksperckiej wiedzy w tym zakresie. Respondenci zainteresowani rozwojem gospodarki wodorowej – bez względu na poziom ich wiedzy w tym obszarze – są zgodni w sprawie działań, jakie powinien podjąć region w celu rozwoju technologii wodorowych, podkreślając jednoznacznie wagę inwestycji infrastrukturalnych, edukacji oraz współpracy międzynarodowej.

Sebastian Daukszewicz

wielkopolska_stawia_na_wodor1_01

wielkopolska_stawia_na_wodor1_24 wielkopolska_stawia_na_wodor1_02 wielkopolska_stawia_na_wodor1_03 wielkopolska_stawia_na_wodor1_04 wielkopolska_stawia_na_wodor1_05 wielkopolska_stawia_na_wodor1_06 wielkopolska_stawia_na_wodor1_07 wielkopolska_stawia_na_wodor1_08 wielkopolska_stawia_na_wodor1_09 wielkopolska_stawia_na_wodor1_10 wielkopolska_stawia_na_wodor1_11 wielkopolska_stawia_na_wodor1_12 wielkopolska_stawia_na_wodor1_13 wielkopolska_stawia_na_wodor1_14 wielkopolska_stawia_na_wodor1_15 wielkopolska_stawia_na_wodor1_16 wielkopolska_stawia_na_wodor1_17 wielkopolska_stawia_na_wodor1_18 wielkopolska_stawia_na_wodor1_19 wielkopolska_stawia_na_wodor1_20 wielkopolska_stawia_na_wodor1_21 wielkopolska_stawia_na_wodor1_22 wielkopolska_stawia_na_wodor1_23