9 mln zł na modernizację zbiorników retencyjnych w Wielkopolsce

Blisko 9 mln zł pozyskało 15 Wielkopolskich Gmin na realizację operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Wsparcie pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwi realizację 29 operacji budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych, roztopowych, gruntowych lub wód płynących.

 

Wsparcie skierowane do Gmin w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” ukierunkowane jest na poprawę warunków hydrologicznych. Samorządu Gminne mogły wnioskować o pomoc finansową na działania budowy lub przebudowy istniejących otwartych zbiorników wodnych lub uregulowania wód płynących. Wsparcie finansowane jest w ramach kończącej się starej perspektywy finansowej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stosowne umowy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  podpisali przedstawiciele poszczególnych Gmin oraz reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

– Wsparcie wynoszące blisko 9 mln zł z budżetu Unii Europejskiej trafiło do 15 gmin w Regionie na budowę i zbiorników wodnych. Umożliwi to realizację 29 zadań mających realny wpływ na poprawę retencji w danej okolicy. Gminy korzystając z wsparcia mogły uzyskać do 0,5 mln zł na wsparcie inwestycji. Cześć gmin wnioskowała o pomoc do kilku zadań zwiększając tym samym pozyskaną kwotę. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

W ramach przeprowadzonego naboru do pomocy finansowej zakwalifikowano 29 wniosków. W 15 gminach zostaną wykonane prace budowy, przebudowy lub odtworzenia zbiorników wodnych oraz modernizacji istniejąc obiektów wodnych. Zadania w znaczący sposób pozwolą zgromadzić nadmiar wody powstały w wyniku roztopów lub gwałtownych ulew. Dodatkowo zbiorniki pozwolą na zatrzymanie nadwyżek wody w okresach suszy. Maksymalna pomoc w wysokości 0,5 mln zł na operacje, stanowiły refundację do 100% kosztów kwalifikowalnych zdania, o którą  mogły ubiegać się gminy. Wsparcie trafi do gmin: Witkowo, Gostyń, Krobia, Rakoniewice, Kotlin, Żerków, Włoszakowice, Lwówek, Opalenica, Czermin, Kaźmierz, Tuliszków, Jastrowie, Lipka i Złotów.

 

Lista dofinansowanych zadań w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Lp. zadania Powiat Gmina Tytuł zadania Kwota dofinansowania (zł)
1. Gnieźnieński Witkowo Odbudowa ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo 388 037
2. Gostyński Gostyń Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie 400 592
3. Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie 357 533
4. Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie 165 088
5. Gostyński Krobia Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Chumiętki 205 367
6. Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Ziemlin 144 894
7. Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Pudliszki 265 294
8. Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Posadowo 201 070
9. Grodziski Rakoniewice Rozbudowa zbiornika retencyjnego, na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice. 471 289
10. Jarociński Kotlin Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie 323 844
11. Żerków Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Cmentarnej w Żerkowie 500 000
12. Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie – staw nr 1 oraz staw nr 2 382 779
13. Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie – staw nr 3 500 000
14. Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Jarocińskiej w Żerkowie 447 910
15. Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Targowisko 195 364
16. Leszczyński Włoszakowice Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy 488 750
17. Nowotomyski Lwówek Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek 306 622
18. Opalenica Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach 500 000
19. Pleszewski Czermin Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Broniszewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 232 511
20. Szamotulski Kaźmierz Budowa stawu w Witkowicach 411 878
21. Turecki Tuliszków Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Piętno 500 000
22. Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hydrotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków 495 245
23. Złotowski

 

Jastrowie Budowa stawu retencyjno-rekreacyjnego w Nadarzycach 330 517
24. Lipka Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie 143 758
25. Złotów Budowa ziemnego stawu retencyjnego 274 942
      Suma 8 633 284

 

Bartosz Zalas