Akcja edukacyjna „Czad i ogień” w Zespole Szkół w Szamocinie

Ruszyła kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mająca na celu uświadamiania społeczeństwa, w tym również dzieci ze szkół podstawowych.

8 listopada 2016 z inicjatywy Dyrektor Iwony Kowalskiej zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi z klas I-III Szkoły Podstawowej z tematyki niebezpieczeństw w zbliżającym się z okresie zimowym przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Przybliżone zostały tematy związane z zagrożeniem występującym w domach, podczas wypoczynku zimowego oraz w czasie spędzania czasu wolnego w miejscach niebezpiecznych m. in. jezioro pokryte lodem. Funkcjonariusze zaprezentowali także ubiór strażaka wykorzystywany do działań ratowniczo-gaśniczych oraz symulacje zadziałania czujki dymowej na obecność dymu podczas pożaru. Dzieci wykazały się również wysoką wiedzą dotyczącą numerów alarmowych, sposobu postępowania podczas zagrożenia oraz z dużym zainteresowaniem udzielali odpowiedzi na zadane im pytania.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym radzi aby poddać kontroli urządzenia grzewcze oraz przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, a także inne urządzenia mające wpływ na nasze życie lub zdrowie. Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach można uzyskać na stronie internetowej komendy w zakładce „PORADY”.

Opracowanie: mł. asp. Jakub Nowak
Zdjęcia: Iwona Kowalska

akcja_edukacyjna_czad00

akcja_edukacyjna_czad04 akcja_edukacyjna_czad01 akcja_edukacyjna_czad02 akcja_edukacyjna_czad03